Zostań współautorem książki

  3

  Każdy świdniczanin może przyczynić się do powstania niezwykłej publikacji. Towarzystwo Regionalne Ziemi Świdnickiej chce wydać książkę, dokumentującą losy świdniczan, którzy po II wojnie światowej trafili do naszego miasta. Co przeżyli w drodze? Dlaczego znaleźli się właśnie tutaj? Każdy może przekazać wspomnienia swoje lub najbliższej rodziny.

  Towarzystwo Regionalne Ziemi Świdnickiej w szczególnie wrażliwy sposób odnosi się do dziejów naszego miasta i regionu, zarówno tych dawnych, jak i najnowszych. Historią stały się też losy naszych bliskich, którzy przez burze wojenne zostali pozbawieni swoich Małych Ojczyzn – miejsc, gdzie się urodzili i wychowali.

  Były to trudne przeżycia. Wojna i okupacja Polski przez dwóch wrogów zaznaczyła się łapankami, wywózkami do niemieckich obozów koncentracyjnych oraz na przymusowe roboty, a także nieludzkimi zsyłkami w głąb ZSRR. Osoby, które przeżyły, starały się powrócić w strony rodzinne, jednak często z różnych przyczyn było to niemożliwe. Wiele polskich rodzin znalazło się na Ziemiach Zachodnich i Północnych. Chociaż były to dramatyczne lata dla wielu Polaków, to wspomnienia po nich już giną, a pamięć przecież stanowi wartość wzbogacającą społeczeństwa.

  Chyba jest to już ostatni moment, aby te wspomnienia utrwalić na piśmie. Przekażmy obraz zanikających już w pamięci ukochanych stron rodzinnych, opowiedzmy o przebytej drodze na Dolny Śląsk, o wszystkim tym, co przeżyliśmy, zanim znaleźliśmy się w Świdnicy czy jej okolicach. O tym również, jakie wrażenie wywarła na nas nasza nowa Mała Ojczyzna, jak się w niej zadomowiliśmy.

  Zatem zachęcamy gorąco:

  –   piszmy o tym, o czym pamiętamy, co czujemy teraz, co czuliśmy wówczas,

  –    zapisujmy także to, o czym opowiadali nam rodzice, babcie, dziadkowie; jakie były ich relacje, emocje dobre i złe; wszystko to, co zachowała pamięć. Niech następne pokolenia mają świadomość, skąd się wywodzimy, jakie przeżycia miały wpływ na to, kim dziś jesteśmy.

  Chcielibyśmy, aby z tych opowieści powstała książka – dokument.

  Apelujemy do starszego pokolenia o spisywanie wspomnień, a do młodszego – o pomoc w składaniu tych relacji, a także o wysiłek, aby zasłyszane od dziadków i rodziców opowieści spisać. Po opracowaniu redakcyjnym zostaną one opublikowane.

  Towarzystwo Regionalne Ziemi Świdnickiej z największym pietyzmem odniesie się także do pamiątek i dokumentów, które zostaną nam powierzone dla wzbogacenia relacji (po wykonaniu zdjęć, względnie skanowaniu zostaną one zwrócone).

  Czekamy na wspomnienia do 30 września 2011 r., zatem czasu jest niewiele.

  Wspomnienia nie mogą przekraczać 10 stron maszynopisu, najchętniej widzielibyśmy prace zapisane w formie elektronicznej, jednak możliwe jest też przekazywanie maszynopisów.

  Bliższych informacji udzielają:

  –       Krystyna Bartela, tel. kom. 693 99 06 34,

  –       Wiesław Rośkowicz, tel. kom. 507 68 69 51,

  –        Urszula Pawłowska, tel. kom. 603 075 404.

  Spisane wspomnienia należy składać w Pracowni Regionalnej Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Cypriana Kamila Norwida w Świdnicy

  58-100 Świdnica, Franciszkańska 18

  Poprzedni artykułJan Paweł II – Pamięć i obecność.Dzień drugi
  Następny artykułKilkanaście firm na giełdzie pracy