Karta Świdnicka na finał [VIDEO]

  10

  Na odpowiedź, jakie będzie pokłosie dobiegającego końca II Kongresu Regionów, trzeba na pewno poczekać. Jest jednak spora szansa, że w nieodległej perspektywie spotkanie samorządowców z całej Polski będzie miało realne przełożenie. Blisko 100 osób podpisało Kartę Świdnicką – na razie szkielet do poważnego dokumentu – która może stać się początkiem nawet zmian ustawodawczych.

  Dzisiaj przed południem Kartę Świdnicką podpisali m.in.: Sławomir Mazurek wiceprezes Mediator Group SA, Roman Etel, radny Rady Powiatu Świdnickiego i Rafał Ząbczyk radny Rady Miejskiej w Świdnicy

  Zdaniem prezydenta Wojciecha Murdzka, jak zresztą podpowiada profesor Jerzy Regulski, Karta może być ważnym dokumentem do rozmów zespołu rządowo-samorządowego, którego powstanie zapowiadał także prezydent RP Bronisław Komorowski. – To szansa na to, aby przekazać administracji rządowej i ustawodawcy czytelny sygnał, że reforma samorządowa zatrzymała się w pół drogi i niezbędny jest nowy impuls dla rozwoju społeczeństwa obywatelskiego – wyjaśnia zastępca prezydenta Waldemar Skórski.  – Karta Świdnicka, wraz z listą postulatów, konsultowana obecnie z samorządowcami całej Polski i ze środowiskiem profesorów – twórców reformy samorządowej, ma być ważnym sygnałem przed zbliżającymi się wyborami parlamentarnymi – sygnałem dla wszystkich partii politycznych, że społeczności lokalne nie oczekują kolejnych obietnic bez pokrycia, lecz realnych zmian.

  [photospace]

  Karta Świdnicka

  My, samorządowcy zgromadzeni na II Kongresie Regionów w Świdnicy, w imieniu lokalnych społeczności, którym służymy, w trosce o dalszy rozwój Polski obywatelskiej, podpisujemy się pod Kartą Świdnicką 2011

  I. Naszym dążeniem jest określenie właściwej roli samorządu terytorialnego w strukturze ustrojowej Państwa w oparciu o cztery podstawowe zasady:

  Partycypacji,

  Decentralizacji,

  Samostanowienia,

  Solidarności.

  II. Zasada Partycypacji musi przyświecać takim zmianom ustrojowym, dzięki którym przedstawiciele samorządu terytorialnego wszystkich szczebli otrzymają prawo decydowania o sprawach fundamentalnych dla rozwoju Polski. Dzięki tej zasadzie mają być wprowadzone rozwiązania umożliwiające większy udział społeczności lokalnych w podejmowaniu decyzji.

  III. Wprowadzenie w życie zasady Decentralizacji musi skutkować pozostawieniem w kompetencjach administracji rządowej wyłącznie tych funkcji, które nie mogą być w sposób właściwy wykonywane na szczeblu lokalnym. Wszystkie pozostałe kompetencje powinny zostać przekazane samorządowi terytorialnemu, zwłaszcza związane z planowaniem i monitorowaniem rozwoju.

  IV. Zasada Samostanowienia musi wyrażać prawo do samodzielności finansów i zarządzania majątkiem własnym oraz prowadzenia polityki rozwoju regionalnego i lokalnego. Zasada ta musi również obowiązywać przy wyborze własnej drogi realizacji zestandaryzowanych zadań zleconych samorządom przez Państwo.

  opr. asz

  Poprzedni artykułNiezwykła iluminacja w Kościele Pokoju [FOTO/VIDEO]
  Następny artykułPodróże kontra telewizor