Czas na inwestycje w odnawialne źródła energii

  1

  67 milionów złotych – tyle środków przeznaczono na wsparcie przedsiębiorstw energetycznych chcących zainwestować w odnawialne źródła energii. Środki pochodzą z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Konkurs o dotacje na ten cel ogłosiła Dolnośląska Instytucja Pośrednicząca, odpowiedzialna za podział środków unijnych dla przedsiębiorców w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego.

  O dofinansowanie mogą ubiegać się przedsiębiorstwa energetyczne, zgodnie z ustawą Prawo energetyczne, czyli zajmujące się wytwarzaniem, przetwarzaniem, magazynowaniem, przesyłaniem, dystrybucją paliw albo energii. Jeśli jeszcze tego nie robią, muszą być w fazie przygotowań do prowadzenia tej działalności, tzn. ponosić wydatki związane z organizacją inwestycji (np. na badania, analizy, projekty techniczne) lub marketingiem.

  Środki mogą być przeznaczone na budowę lub modernizację elektrowni wytwarzających energię ze źródeł odnawialnych. Ale uwaga, wspierane będą tylko dwa typy inwestycji: instalacje działające w oparciu o energię wodną (w tym geotermalną) oraz biomasę. Nie będzie można uzyskać dotacji na założenie farmy wiatrowej czy kolektorów słonecznych – mówi Daniel Ekiel, dyrektor Dolnośląskiej Instytucji Pośredniczącej – Wynika to z uwarunkowań regionu oraz założeń Strategii Rozwoju Województwa. Założeniem konkursu jest wykorzystanie tych zasobów, które mają największy potencjał, a nie są obecnie właściwie wykorzystywane.

  Wytwarzana energia musi być sprzedawana, nie może być wykorzystywana wyłącznie na własny użytek przedsiębiorstwa. Ponadto należy pamiętać, iż można ubiegać się o dofinansowanie inwestycji, która jeszcze się nie rozpoczęła. Pierwsze wydatki związane z realizacją projektu będzie można ponosić dopiero po zakończeniu pierwszego etapu oceny wniosku – oceny formalnej. W tym czasie można przygotowywać się do inwestycji – opracować projekt techniczny, uzyskać pozwolenie na budowę czy decyzję środowiskową.

  Przedsiębiorcy będą mogli ubiegać się o zwrot kosztów związanych z zakupem grunt, nieruchomości, robót budowlanych, maszyn, urządzeń, instalacji, analiz i badań. Koszty kwalifikowalne (czyli te, które mogą być objęte dofinansowaniem) muszą być większe niż 300 tysięcy złotych, natomiast całkowita wartość inwestycji (koszty kwalifikowalne i niekwalifikowalne) musi wynieść mniej niż 10 milionów złotych. Dofinansowanie, które może uzyskać przedsiębiorstwo, uzależnione jest od jego wielkości: mikro i małe firmy mogą liczyć na zwrot środków do 60 proc., średnie – do 50 proc., a duże – do 40 proc. wydatków kwalifikowalnych.

  Zainteresowani konkursem przedsiębiorcy muszą wypełnić wniosek o dofinansowanie inwestycji w specjalnie do tego celu przygotowanym programie – Generator Wniosków (dostępny na stronie internetowej: www.dip.dolnyslask.pl). Tak przygotowany wniosek należy zarejestrować za pomocą internetowego rejestratora wniosku 30 czerwca 2011 r. w godz. 8.00 – 15.00. Po zarejestrowaniu wniosku, dokumentację należy złożyć w wersji papierowej w siedzibie Dolnośląskiej Instytucji Pośredniczącej (Wrocław, ul. Strzegomska 2-4).

  Wszystkie informacje, niezbędne dokumenty oraz programy do wypełniania i rejestracji wniosków znajdują się na stronie internetowej Dolnośląskiej Instytucji Pośredniczącej: www.dip.dolnyslask.pl. W razie wątpliwości i pytań przedsiębiorcy mogą kontaktować się z Punktem Informacyjnym DIP: tel. 71 776 58 12 (-14), e-mailowo: [email protected] oraz osobiście w siedzibie Instytucji (Wrocław, ul. Strzegomska 2-4).

  W tym roku przedsiębiorstwa energetyczne czeka jeszcze jeden specjalistyczny konkurs, tym razem na inwestycje w ciepłownictwo oraz kogenerację. Dolnośląska Instytucja Pośrednicząca planuje ogłosić go w lipcu.

  Poprzedni artykułZaryczą silniki
  Następny artykułNowe przystanki przy ul. Mieszka I