Ponad 800 tysięcy na odnowę wsi

  1

  Przebudowa boiska sportowego w Bystrzycy Górnej oraz rozbudowa świetlicy Grodziszczu to zadania, które znalazły się na zatwierdzonej do realizacji liście Zarządu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego  w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” w ramach PROW 2007-2013.

  Na przebudowę boiska sportowego wraz z budową szatni sportowej przyboiskowej i miejsc postojowych w miejscowości Bystrzyca Górna z budżetu gminy planuje się wydać kwotę ponad 794 tys zł. przy 404 tys. zł dofinansowania. W Grodziszczu planowana jest rozbudowa i ocieplenie budynku świetlicy wraz z przebudową miejsc postojowych do obsługi boiska sportowego planowany z budżetu gminy zostanie wydatkowych ponad 667 tys. zł. przy 410 tys. zł. dofinansowania. Na uwagę zasługuje fakt, że 2 złożone projekty z terenu gminy Świdnica zostały zatwierdzone w ramach naboru czerwiec-lipiec 2010 r. z maksymalnym poziomem dofinansowania tj 75% kosztów kwalifikowanych.

  Odnowa wsi to metoda rozwoju obszarów wiejskich, która odnosi się do pełnego spektrum potrzeb człowieka oraz jego problemów wynikających z zamieszkiwania na obszarach wiejskich. Daje możliwość wykorzystania często uśpionego potencjału wewnętrznego mieszkańców i ich zaangażowania do pracy na rzecz swoich miejscowości, co z kolei przyczynia się do poprawy jakości życia na wsi.

  W 2006 r. dwie wsie: Pogorzała i Pszenno dzięki Programowi „Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzic¬twa kulturowego” poprawiły swoją infra¬strukturę i estetykę, wykorzystując 760 tys. złotych z unijnych funduszy. W 2010 r. kolejne 4 miejscowości otrzymały ponad 1,32 mln zł. z przeznaczeniem na remonty świetlic i budowę nowej w Stachowicach w ramach PROW 2007-2013.

  Janusz Waligóra

  rzecznik prasowy UG Świdnica

  Poprzedni artykułSportowe weekendy
  Następny artykułŚwidnicki MDK z certyfikatem