Strategia i gminne programy do konsultacji

  0

  Od 4 do 10 marca potrwają konsultacje z organizacjami pozarządowymi strategicznych dokumentów. Konsultacjami objęto następujące dokumenty:

  • „Strategia rozwiązywania problemów społecznych w Gminie Miasto Świdnica na lata 2011–2018”;

  • „Gminny program przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie na lata 2011–2015”;

  • „Gminny program profilaktyki i opieki nad dzieckiem i rodziną na lata 2011–2012”;

  • „Gminny program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na rok 2011”.

  Opinie do strategii i programów należy zgłaszać pisemnie według załączonego formularza do Urzędu Miejskiego w Świdnicy: ul. Armii Krajowej 49, Sekretariat II Zastępcy Prezydenta – pokój nr 112 lub mailowo na adres: [email protected], w terminie do 10 marca 2011 r.

  Projekty strategii i programów dostępne będą w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie: www.bip.um.swidnica.pl (tablica ogłoszeń) oraz na stronie internetowej miasta Świdnicy: www.um.swidnica.pl (zakładka: Informacje dla organizacji pozarządowych).

  Poprzedni artykułPierwsze medale w ich życiu
  Następny artykułBlogi na Swidnica24.pl