Duża kasa dla uczniów

    11

    Blisko 600 tys. zł otrzyma miasto Świdnica na specjalistyczne zajęcia z uczniami, w ramach projektu „Indywidualizacja – sposób na sukces ucznia”.

    – Projekt obejmuje dodatkowe zajęcia dla uczniów klas I-III, które prowadzi miasto. To będą specjalistyczne zajęcia, które mają pomóc rozwiązać trudności uczniów np. w czytaniu i pisaniu, w zdobywaniu umiejętności matematycznych, zaburzeniach mowy. Zorganizowane zostaną również zajęcia rozwijające uzdolnienia i zainteresowania uczniów np. taneczne, językowe, zdolności w obszarze nauk matematyczno-przyrodniczych i wiele innych – mówi Waldemar Skórski, zastępca prezydenta Świdnicy.

    Projekt w całości zostanie zrealizowany dzięki środkom unijnym pozyskanym przez Urząd Miejski w Świdnicy. Na ten cel z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki przeznaczono ponad 584 tys. zł. Zajęcia będą prowadzone w świdnickich szkołach podstawowych już od 1 marca i potrwają do końca czerwca 2012 r. W ramach projektu zakupiony zostanie również sprzęt i pomoc dydaktyczna niezbędna do realizacji konkretnych zajęć.