Aktywizują mieszkańców

  0

  Gmina Świebodzice realizuje dwa nowe unijne projekty, które skierowane są na wsparcie i aktywizację mieszkańców miasta. Projekty realizowane są w ramach programu operacyjnego Kapitał Ludzki, potrwają od 1 stycznia do 30 marca.

  „Bądź aktywny nie pasywny – wsparcie dla uczniów o niskiej motywacji edukacyjnej w gminie Świebodzice” – to przedsięwzięcie realizowane jest w Szkole Podstawowej nr 3. Obejmuje 20-osobową grupę uczniów.

  Ten projekt ma na celu zmniejszenie dysproporcji edukacyjnej wśród uczniów, zwiększenie oferty edukacyjnej dla dzieci, rozwijanie kreatywności – wylicza Marzena Korona-Kruk, szefowa Wydziału Promocji, Informacji i Współpracy zagranicznej, która koordynuje projekt. – W ramach zaplanowanych działań dzieci będą brały udział w zajęciach artystycznych, w warsztatach dziennikarskich; będą też z nimi prowadzone zajęcia psychoedukacyjne. Dzieci wyjadą na wycieczkę do Wrocławia do TVP, gdzie nakręcą film o szkole i przygotują wystawę. Pieniądze przeznaczone na realizację projektu to 40,099,40 zł, to 100% finansowania ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

  Drugi projekt nosi nazwę: „To Ty myśleniem tworzysz Świat – rozwijanie pasji edukacyjnej członków Stowarzyszenia na Rzecz Pomocy na Rzecz Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej w gminie Świebodzice”. Projekt skierowany jest do grupy 20-osobowej osób dorosłych, niepełnosprawnych, będących w wieku aktywności zawodowej – czyli od 25 do 42 roku życia, mających utrudniony dostęp do edukacji, często pochodzących z rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym.

  W ramach projektu beneficjanci wezmą udział w kursie języka angielskiego, w treningach pracy, zajęciach psychoedukacyjnych oraz warsztatach geograficzno-turystycznych. Kwota przeznaczone na realizację projektu to 40,070,00 zł, tu także projekt w 100% finansuje EFS.

  Szczegółowych informacji na temat realizacji projektów udziela Marzena Korona–Kruk, kierownik Wydz. Promocji, Informacji i Współpracy Zagranicznej, tel. 74 664 50 25, mail: [email protected]

  Agnieszka Bielawska-Pękala

  Rzecznik prasowy UM

  w Świebodzicach

  Poprzedni artykułMiasto chce odkupić Zaułek Świętokrzyski
  Następny artykułTory jak sprężyny [FOTO]