4 miliony złotych do podziału

  0

  Firmy z Dolnego Śląska będą mogły skorzystać z dofinansowania na udział w targach bądź misjach gospodarczych. Dolnośląska Instytucja Pośrednicząca, odpowiedzialna za wdrażanie działań dla przedsiębiorstw w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego, ogłosiła konkurs o dotacje na ten cel. Do podziału są prawie 4 miliony złotych.

  Przedsiębiorstwa z sektora MSP (czyli zatrudniające mniej niż 250 pracowników oraz o bilansie rocznym poniżej 43 milionów euro) będą mogły wziąć udział w dwóch rodzajach wydarzeń gospodarczych: targach krajowych o znaczeniu co najmniej regionalnym oraz międzynarodowych targach lub misjach gospodarczych. Udział w tych wydarzeniach ma prowadzić do promocji dolnośląskich przedsiębiorstw, podniesienia ich konkurencyjności na rynkach krajowych i zagranicznych, zdobycia przez nich nowych odbiorców, zwiększenia eksportu.

  – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – R E K L A M A – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

  – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

  Przedsiębiorcy będą mogli dofinansować wydatki związane między innymi z: wynajęciem i zabudową stoiska wystawienniczego, przejazdem i zakwaterowaniem uczestników, przygotowaniem i drukiem materiałów promocyjnych (ulotek, folderów, płyt CD z prezentacją przedsiębiorstwa), transportem eksponatów. Jeden warunek – wydatki muszą być poniesione po złożeniu wniosku. Wcześniejsze dokonanie płatności (z wyjątkiem zaliczki na rezerwację miejsca wystawienniczego czy noclegu) powoduje, że projekt nie będzie mógł być dofinansowany. Ponoszone wydatki związane z realizowanym projektem nie mogą być niższe niż 10 tysięcy złotych wydatków kwalifikowalnych (tych, które podlegają dofinansowaniu) i nie mogą przekroczyć 100 tysięcy złotych. W ramach tej kwoty przedsiębiorca będzie mógł wziąć udział nawet w kilku wydarzeniach gospodarczych. Zwrot poniesionych wydatków może wynieść maksymalnie 50%.

  Zainteresowani konkursem przedsiębiorcy muszą wypełnić wniosek w specjalnie do tego celu przygotowanym programie – Generator Wniosków (do pobrania na stronie internetowej DIP: www.dip.dolnyslask.pl). Wniosek zawiera m.in. opis wydarzenia gospodarczego, dane wnioskodawcy, planowane do osiągnięcia rezultaty. Dokumenty można składać w siedzibie Dolnośląskiej Instytucji Pośredniczącej we Wrocławiu (ul. Strzegomska 2-4) od 15 marca 2011 r. Wnioski będą przyjmowane do osiągnięcia 100% alokacji (tzn. do czasu kiedy łączna kwota dofinansowania, o które będą ubiegać się firmy, przekroczy kwotę przewidzianą na dofinansowanie realizacji projektów w ramach tego konkursu), jednak nie dłużej niż do 30 września br.

  W tym roku dolnośląskie firmy będą mogły ubiegać się jeszcze o dofinansowanie specjalistycznego doradztwa, np. związanego z tworzeniem działów B+R w przedsiębiorstwie czy w zakresie wdrażania certyfikatów. Będą również dostępne środki dla przedsiębiorstw energetycznych chcących zainwestować w odnawialne źródła energii oraz w ciepłownictwo i kogenerację.

  Anna Ziarko, DIP

  Poprzedni artykułPo co Rada Gospodarcza?
  Następny artykułO co chodzi? [FOTO]