Skarbnik odwołany

  28

  15 radnych za, 10 przeciw, 3 wstrzymało się od głosu. Na wczorajszej sesji Rady Powiatu odwołano z funkcji skarbnika Jadwigę Juszczyk – Wolfram. Było to drugie głosowanie nad odwołaniem skarbniczki. Podczas poprzednich obrad radni nie wyrazili na to zgody. W jej miejsce powołano dotychczasowego pracownika Wydziału Finansowo-Budżetowego świdnickiego starostwa – Elizę Stawarz.

  Sesja rozpoczęła się od uczczenia minutą ciszy zmarłego 22 stycznia Przewodniczące Rady Powiatu kadencji 2002-2006 Krzysztofa Wierzęcia.

  Do samorządu wniósł promyk radości, jako przewodniczący Rady Powiatu II kadencji potrafił jednać, łączyć, nigdy nie dzielić. Bardzo szybko zdobył zaufanie i sympatię wszystkich radnych. Zarażał nas swoim optymizmem, pogodą ducha i wrodzonym poczuciem humoru. Zawsze otwarty, gotowy nieść pomoc każdemu. – mówił przewodniczący Rady Krzysztof Sołtys.

  Sprawozdanie – Komisja Bezpieczeństwa i Porządku

  Następnie radni wysłuchali sprawozdania starosty Zygmunta Worsy z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za rok 2010. W minionym roku KBiP pracowała w pełnym składzie dwa razy, tj. 1 czerwca i 7 października. Na czerwcowym spotkaniu członkowie Komisji omawiali tematy związane z infrastrukturą hydro-techniczną oraz sprawdzali przygotowanie sił i środków Policji i Straży Pożarnej do okresu powodziowego. Rozmawiano o stanie wałów, zbiorników oraz o wielkości rezerwy powodziowej w zbiornikach na tamie w Dobromierzu i Lubachowie. Natomiast na spotkaniu w październiku omawiano sprawy związane z bezpieczeństwem na drogach naszego powiatu ze szczególnym uwzględnieniem śmiertelnych wypadków, które wydarzyły się w Marcinowicach i Słotwinie. W efekcie spotkania ustalono, że droga nr 35 powinna być pod specjalnym nadzorem poprzez zwiększenie częstotliwości kontroli przestrzegania przepisów ruchu drogowego, powinny pojawić się fotoradary w Słotwinie i Marcinowicach a Wydział Transportu, Komunikacji i Dróg Publicznych powinien wybudować obwodnicę Marcinowic. Dodatkowo Komisja spotkała się w grudniu, aby omówić zagrożenia zimowo-powodziowe oraz przejezdność dróg (pełny tekst w załączeniu).

  Podjęto 14 uchwał

  Wśród nich znalazły się sprawy związane z działalnością Rady Społecznej świdnickiego pogotowia oraz zmian w statucie SP ZOZ, ustalenia warunków częściowego lub całkowitego zwalniania rodziców biologicznych za pobyt dziecka lub osoby pełnoletniej w rodzinie zastępczej, likwidacji z powodu braku naboru trzech powiatowych szkół: Szkoły Policealnej nr 8 w Świdnicy, Liceum Profilowanego w Żarowie oraz Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Bystrzycy Górnej funkcjonujących do tej pory przy Zespołach Szkół. Radni podjęli także decyzję o przystąpieniu do unijnego projektu skierowanego do uczniów szkół specjalnych i zajęli się zmianami w Regulaminie Organizacyjnym starostwa. Odwołano z funkcji Skarbnika Powiatu Jadwigę Juszczyk-Wolfram i powołano na tę funkcję dotychczasowego pracownika Wydziału Finansowo-Budżetowego świdnickiego starostwa – Elizę Stawarz. Na koniec radni przyjęli jednogłośnie stanowisko w sprawie sposobu ustalenia obszaru i zasad kontraktowania świadczeń opieki zdrowotnej dla powiatu świdnickiego. Wyrazili w nim stanowczy sprzeciw z powodu wyłączenia przez NFZ gminy Świebodzice przy ogłoszeniu konkursu na udzielanie świadczeń w zakresie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej i przyłączenia Świebodzic do powiatu wałbrzyskiego.

  Dodatkowo wicestarosta Alicja Synowska poinformowała radnych o piśmie, które wysłane zostało do prezesa NFZ w Warszawie Jacka Paszkiewicza.

  Obrady zakończyły wnioski, oświadczenia i informacje dla Radnych.

  Poprzedni artykułCzołówka na drodze do Strzegomia [FOTO]
  Następny artykułDach już jest, ale co z gruntem?