Konkurs na dyrektora strzegomskiego ogólniaka

  0

  Jeszcze tylko do piątku 21 stycznia można składać oferty do konkursu ogłoszonego przez Zarząd Powiatu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Strzegomiu. Osoba starająca się o to stanowisko, oprócz przedstawienia koncepcji funkcjonowania i rozwoju szkoły, musi spełnić wiele wymagań.

  foto www.lo.strzegom.pl

  Jednym z nich jest konieczność ukończenia studiów magisterskich i posiadania przygotowania pedagogicznego oraz kwalifikacji do zajmowania stanowiska nauczyciela w szkole. Taka osoba powinna mieć także ukończone studia wyższe lub podyplomowe z zakresu zarządzania oświatą, posiadać co najmniej pięcioletni staż pracy pedagogicznej na stanowisku nauczyciela lub pięcioletni staż pracy dydaktycznej na stanowisku nauczyciela akademickiego i pozytywną ocenę dorobku zawodowego w okresie ostatniego roku. Dodatkowo powinna spełniać warunki zdrowotne niezbędne do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym i nie może być karana.

  Te wymogi dotyczą osób, które są nauczycielami mianowanymi lub dyplomowanymi. Do konkursu mogą jednak przystąpić także osoby niebędące nauczycielami. Muszą jednak mieć m. in. ukończone studia magisterskie, posiadać co najmniej pięcioletni staż pracy w tym także na stanowisku kierowniczym, ukończone studia wyższe lub studia podyplomowe z zakresu zarządzania albo kurs kwalifikacyjny z zakresu zarządzania oświatą i nie mogą być karane. – wyjaśnia Stanisław Szelewa, dyrektor Wydziału Oświaty świdnickiego starostwa.

  Oprócz tych kilku wymienionych wymagań osoba starająca się o stanowisko dyrektora liceum musi przedstawić uzasadnienie przystąpienia do konkursu wraz z koncepcją funkcjonowania i rozwoju szkoły oraz życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej.

  Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym i dopiskiem „Konkurs na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Strzegomiu”, w terminie do dnia 21 stycznia 2011r. w Wydziale Oświaty i Wychowania Starostwa Powiatowego w Świdnicy ul. Marii Skłodowskiej-Curie 7, IIIp, pok.311 lub na adres :

  Zarząd Powiatu w Świdnicy

  Ul. M.Skłodowskiej-Curie 7

  58-100 Świdnica

  Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powołana przez Zarząd Powiatu w Świdnicy. O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.

  Poprzedni artykułPrzykład wzięli z dziewcząt
  Następny artykułKomu 1 procent?