Kolejna sesja z odwołaniem

  0

  Po raz drugi  pod głosowanie Rady Powiatu zostanie poddany wniosek o odwołanie skarbniczki Jadwigi Juszczyk-Wolfram. Podczas poprzednich obrad radni nie wyrazili na to zgody. Wieloletnia skarbnik powiatu w tej chwili przebywa na urlopie wypoczynkowym.

  Wniosek o jej odwołanie i powołanie nowego skarbnika są jednymi z kilkunastu punktów sesji, zaplanowanej na 26.01. Początek o godzinie 15.00 w sali konferencyjnej USC.

  Porządek obrad

  1. Otwarcie obrad IV sesji Rady Powiatu w Świdnicy.

  2. Stwierdzenie prawomocności sesji.

  3. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków.

  4. Przyjęcie porządku obrad sesji.

  5. Przyjęcie protokołów z II i III sesji Rady Powiatu.

  6. Sprawozdanie Starosty Świdnickiego z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za rok 2010.

  7. Sprawozdanie Starosty z działalności Zarządu Powiatu w okresie od poprzedniej sesji.

  8. Interpelacje i zapytania radnych.

  9. Podjęcie uchwał w sprawie:

  a) powołania doraźnej Komisji Statutowej Rady Powiatu w Świdnicy,

  b) odwołania Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Powiatowe Pogotowie Ratunkowe w Świdnicy,

  c) powołania Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Powiatowe Pogotowie Ratunkowe w Świdnicy,

  d) zatwierdzenia zmian w Statucie Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Świdnicy,

  e) ustalenia warunków częściowego lub całkowitego zwalniania rodziców biologicznych, osób pełnoletnich, opiekunów prawnych lub kuratorów, w przypadku gdy dysponują dochodami dziecka, z opłat za pobyt dziecka lub osoby pełnoletniej w placówce opiekuńczo- wychowawczej,

  f) ustalenia warunków częściowego lub całkowitego zwalniania rodziców biologicznych za pobyt dziecka lub osoby pełnoletniej w rodzinie zastępczej,

  g) zamiaru likwidacji Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Bystrzycy Górnej,

  h) zamiaru likwidacji Szkoły Policealnej nr 8 w Świdnicy,

  i) zamiaru likwidacji Liceum Profilowanego w Żarowie,

  j) przystąpienia do realizacji projektu „Wsparcie indywidualizacji nauki w klasach I-III szkół podstawowych Powiatu Świdnickiego” numer POKL.09.01.02-02-106/10,

  k) zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Świdnicy,

  l) odwołania ze stanowiska Skarbnika Powiatu Świdnickiego,

  m) powołania Skarbnika Powiatu Świdnickiego.

  10. Wnioski i oświadczenia.

  11. Informacje dla radnych.

  12. Zamknięcie obrad IV sesji Rady Powiatu w Świdnicy.

  Poprzedni artykułPrzystanki przeniesione
  Następny artykułProces trenera dobiega końca