Budżet zatwierdzony

  0

  Czternastoma głosami za, przy 6 wstrzymujących Rada Miejska Świebodzic zatwierdziła budżet gminy na 2011 rok. Sesja odbyła się w środę, 19 stycznia.

  Tegoroczne budżety gminy musiały konstruować według nowych zapisów ustawy o finansach publicznych. A te wymuszają na samorządach stosowanie kilku ważnych kryteriów. Jednym z nich jest zasada zrównoważonego budżetu – to oznacza, że dochody bieżące muszą w pełni pokrywać wydatki bieżące.

  Kolejnym wymogiem było przygotowanie zupełnie nowego dokumentu pod nazwą Wieloletnia Prognoza Finansowa. (WPF). Dotychczas jednym z załączników do kolejnych projektów budżetu była prognoza długu publicznego, w którym zawarte były informacje na temat spłat zobowiązań gminy. Obecnie ustawa wymaga przygotowania obszerniejszego dokumentu, który w sposób szczegółowy przedstawia plan finansowy gminy roku, do jakiego sięga okres spłaty tychże zobowiązań. W przypadku gminy Świebodzice to rok 2021.

  Kolejnym istotnym warunkiem przy tworzeniu budżetu i WPF był wskaźnik udziału spłaty zobowiązań gminy w stosunku do dochodów ogółem, który określa się jako indywidualny wskaźnik zadłużenia. Jest on liczony jako średnia arytmetyczna z 3 ostatnich lat poprzedzających projekt budżetu na dany rok. Dlatego tak ważnym jest przestrzeganie zasady równowagi budżetu, zwłaszcza na etapie wykonania, aby w 2014 roku można przygotować się do uchwalenia budżetu.

  Wszystkie te zasady muszą być ściśle zachowane by móc budżet przyjąć i otrzymać pozytywną opinię RIO.

  – To będzie dosyć trudny rok budżetowy. Trzeba będzie oszczędnie i racjonalnie gospodarzyć miejską kasą, zwłaszcza w kwestii wydatków. Dlatego gmina nie planuje w tym roku zaciągania kredytu, by móc w sposób zrównoważony i ciągły inwestować w kolejnych latach – zaznacza burmistrz Bogdan Kożuchowicz. – Ale inwestycje będą i to wcale niemałe. Świebodzice zamierzają wydać na nie około 12 mln złotych. Wśród tych najważniejszych jest kontynuacja budowy Centrum Rehabilitacji Społecznej, rewitalizacja Parku Miejskiego, która w 2011 wejdzie w najważniejsza fazę a z nowych zadań – budowa ulicy Bocznej czy rewitalizacja obszaru Piaskowa-Młynarska.

  Budżet gminy Świebodzice w liczbach

  DOCHODY – 66.219.708 zł

  W tym:

  Dochody bieżące – 53.512.937

  Dochody majątkowe – 12.706.771 zł

  WYDATKI – 62.969.708 zł

  W tym

  Wydatki bieżące – 50.262.937 zł

  Wydatki majątkowe – 12.706.771 zł

  NADWYŻKA BUDŻETOWA – 3.250.000 zł

  (w całości zaplanowana na spłatę kredytów wcześniej zaciągniętych)

  Poprzedni artykułW Strzegomiu przyjmują inaczej
  Następny artykułDziewczyny z „jedynki” najlepsze