171 tysięcy złotych na sport

  4

  Trzy dni zajęło Komisji Oceniającej podzielenie 230 tys. zł z budżetu powiatu pomiędzy organizacje pozarządowe, które złożyły swoje oferty do konkursu ogłoszonego przez Powiat Świdnicki. Oceniono prawie 100 wniosków o dofinansowanie przyznając 30 tys. zł na promocję zdrowia, 25,5 tys. zł na kulturę i 171 tys. zł na sport.

  Specjalnie powołana do tego celu Komisja Oceniająca, w skład której weszli wicestarosta Alicja Synowska, członek Zarządu Powiatu Sabina Cebula, Elżbieta Dudziak z Ligii Kobiet Polskich, Lech Stankiewicz z MKS Świdnica, Teresa Borek z PCK oraz dwóch pracowników starostwa: Marta Habowska i Magdalena Dębińska dokonała oceny ofert w oparciu o kryteria określone w ogłoszeniu o konkursie, przyznając punkty w skali od 0 do 5. Maksymalnie można było zdobyć 30 punktów. Zakwalifikowanie do dofinansowania otrzymały oferty, które uzyskały co najmniej 60 % ogólnej sumy punktów, tj. 18 punktów.

  – „Ocenialiśmy m. in. realne możliwości realizacji zadania zgłoszonego do dofinansowania, udział środków własnych i wkład rzeczowy, zaangażowanie członków stowarzyszenia w zadanie oraz czy przedstawiona kalkulacja kosztów nie jest oderwana od rzeczywistości. Dodatkowo ważne było, w jaki sposób w latach poprzednich dane stowarzyszenie realizowało swoje zadania i czy terminowo rozliczyło się z ubiegłorocznej dotacji.” – wyjaśnia Marta Habowska z Biura ds. Europejskich świdnickiego starostwa, przewodnicząca komisji.

  Kilka ofert nie przeszło oceny formalnej. Nie były one rozpatrywane pod względem merytorycznym przez Komisję Oceniającą. Prace komisji przebiegały sprawnie w sposób przejrzysty i bezstronny

  – „W przypadku istniejących powiązań osobistych lub służbowych, które mogłyby wywołać wątpliwości, co do bezstronności przeprowadzonych czynności, członek komisji na czas rozpatrywania danej oferty opuszczał salę. Staraliśmy się rzetelnie i obiektywnie podzielić pieniądze, kierując się wyłącznie przepisami prawa oraz posiadaną wiedzą.” – zapewnia Elżbieta Dudziak z Ligii Kobiet Polskich ze Świdnicy.

  Oto wyniki prac komisji:

  ROZSTRZYGNIĘCIE

  konkursu ofert dot. realizacji zadań publicznych z zakresu

  Upowszechniania Kultury Fizycznej i Sportu

  w 2011 roku

  Lp. Nazwa organizacji

  nazwa zadania

  Kwota

  wnioskowana

  Kwota

  dofinansowania

  1. UKS SVIDA

  SZKLOLENIE UCZNIÓW ŚWIDNICKICH SZKÓŁ PODSTAWOWYCH I GIMNAZJALNYCH W PŁYWANIU

  29.000,00 Oferta dotyczy zadania realizowanego przez Gminę Miasto Świdnica.
  2. ULKS „Zielony Dąb” w Żarowie

  SZKOLENIE SPORTOWE DZIECI I MŁODZIEŻY, UDZIAŁ W ZAWODACH, ORGANIZACJA ZAWODÓW

  12.000,00 5.000,00
  3. Powiatowe Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe w Świdnicy

  KALENDARZ IMPREZ POWIATOWEGO ZRZESZENIA LZS W ŚWIDNICY W RAMACH XII DOLNOŚLĄSKICH IGRZYSK LZS I MIESZKAŃCÓW WSI ORAZ WŁASNYCH IMPREZ POWIATOWYCH

  51.000,00 45.000,00
  4. Miejski Klub Siatkówki „Świdnica” w Świdnicy

  PIŁKA SIATKOWA- NAUCZANIE PODSTAW, DOSKONALENIE UMIEJĘTNOŚCI ORAZ UDZIAŁ W ROZGRYWKACH

  19.000,00 15.000,00
  5. Powiatowy Szkolny Związek Sportowy w Świdnicy

  KALENDARZ IMPREZ POWIATOWEGO SZKOLNEGO ZWIĄZKU SPORTOWEGO W ŚWIDNICY W RAMACH DOLNOŚLĄSKIEJ LICEALIADY MŁODZIEŻY

  30.000,00 15.000,00
  6. Gminny Ludowy Klub Sportowy „Świdnica” w Świdnicy

  KALENDARZ IMPREZ GMINNEGO LUDOWEGO KLUBU SPORTOWEGO „ŚWIDNICA” W RAMACH XII DOLNOŚLASKICH IGRZYSK LZS I MIESZKAŃCÓW WSI, III POWIATOWYCH REKREACYJNYCH IGRZYSK LZS, ORAZ IMPREZ WŁASNYCH DLA MŁODZIEŻY SZKOLNEJ I DOROSŁYCH

  SZKOLENIE DZIECI I MŁODZIEŻY W WYBRANYCH DYSCYPLINACH SPORTOWYCH: LEKKA ATLATYKA, TENIS STOŁOWY, PIŁKA NOŻNA, AKROBATYKA

  18.000,00 8.000,00
  7. Uczniowski Klub Sportowy „Gniewków”

  ORGANIZCJA ZAJĘĆ, ZAWODÓW I IMPREZ SPORTOWO-REKREACYJNYCH PROMUĄCYCH POWIAT ŚWIDNICKI ORAZ ORGANIZOWANIE PRZEDSIĘWZIĘĆ REKREACYJNO-WYCHOWAWCZYCH PROPAGUJĄCYCH ZDROWY I AKTYWNY TRYB ŻYCIA DLA MŁODZIEŻY

  2.870,00 1.000,00
  8. TKKF OGNISKO „Licznikowiec – 2009” w Świdnicy

  II DRUŻYNOWE MISTRZOSTWA ZAKŁADÓW PRACY ZIEMI ŚWIDNICKIEJ W STRZELANIU Z BRONI PNEUMATYCZNEJ KRASZOWICE 2011

  3.476,00 500,00
  9. Stowarzyszenie Pomocy Osobom Głuchoniemym i Niedosłyszącym „Krzyk Ciszy” w Świdnicy

  TURNIEJ PIŁKI SIATKOWEJ

  762,00 700,00
  10. UKS SVIDA

  SZKOLENIE UCZNIÓW W PŁYWANIU

  29.000,00 1.500,00
  11. UKS SVIDA

  SZKOLENIE UCZNIÓW ŚWIDNICKICH SZKÓŁ-LEKKOATLETYKA

  12.000,00 2.000,00
  12. Międzyszkolny Uczniowski Lekkoatletyczny Klub Sportowy „Olimpia” w Świdnicy

  SZKOLENIE UCZNIÓW ŚWIDNICKICH SZKÓŁ PODSTAWOWYCH I GIMNAZJALNYCH W RÓŻNYCH DYSCYPLINACH SPORTU.

  ORGANIZOWANIE ZAJĘĆ SPORTOWYCH POZALEKCYJNYCH LEKKOATLETYCZNYCH DLA DZIECI I MŁODZIEŻY.

  6.695,00 2.500,00
  13. Strzegomskie Stowarzyszenie Sportowe „Bokser” w Strzegomiu

  SZKOLENIE MŁODZIEŻY, UPOWSZECHNIANIE I PROPAGOWANIE SPORTU AMATORSKIEGO BOKSIE

  8.000,00 4.000,00
  14. Świdnicki Klub Biegacza „Hermes”

  III BIEG GOPLANY, III BIEG WIEŻYCZKOWY, III BIEG FORTOWY, III BIEG KASPROWICZA ORGANIZOWANE W RAMACH ŚWIDNICKIEGO GRAND-PRIX BIEGOWEGO 2011

  5.000,00 4.000,00
  15. Uczniowski Klub Sportowy „OLIMPIA”

  DZIAŁANIA POPULARYZUJĄCE SPORT MŁODZIEZOWY W ZAKRESIE PIŁKI SIATKOWEJ

  8.770,00 1.500,00
  16. KOŁO LIGI KOBIET POLSKICH W ŚWIDNICY

  FESTYN RODZINY „MAMA, TATA I JA – RAZEM ZAWSZE JEST WESOŁO”

  3.500,00 3.000,00
  17. Miejski Klub Sportowy „Polonia Świdnica”

  ORGANIZACJA XV MIĘDZYNARODOWEGO TURNIEJU WIOSNY W AKROBATYCE SPORTOWEJ IM. H. CHMIELEWSKIEGO

  8.400,00 5.000,00
  18. Miejski Klub Sportowy „Polonia Świdnica”

  ORGANIZACJA ZAJĘĆ, ZAWODÓW I IMPREZ Z ZAKRESU KULTURY FIZYCZNEJ W AKROBATYCE SPORTOWEJ

  36.081,00
  19. Miejski Klub Sportowy „Polonia Świdnica”

  ORGANIZACJA SZKOLEŃ MAJĄCYCH NA CELU ROZWÓJ UMIEJĘTNOŚCI SPORTOWYCH DZIECI I MŁODZIEŻY W SEKCJI AKROBATYKI SPORTOWEJ

  19.940,00
  20. Miejski Klub Sportowy „Polonia Świdnica”

  ORGANIZACJA V MIĘDZYNARODOWEGO TURNIEJU BOKSERSKIEGO

  7.800,00 5.000,00
  21. Miejski Klub Sportowy „Polonia Świdnica”

  ORGANIZACJA ZAJĘĆ, ZAWODÓW I IMPREZ Z ZAKRESU KULTURY FIZYCZNEJ W SEKCJI BOKSERSKIEJ

  16.800,00
  22. Miejski Klub Sportowy „Polonia Świdnica”

  ORGANIZACJA SZKOLEŃ MAJĄCYCH NA CELU ROZWÓJ UMIEJĘTNOŚCI SPORTOWYCH DZIECI I MŁODZIEŻY W SEKCJI BOKSERSKIEJ

  19.060,00
  23. UKS „Gryf” w Świdnicy

  VI MIĘDZYNARODOWY TURNIEJ PIŁKARSKI SILESIAN CUP 2011

  7.000,00 4.000,00
  24. UKS „Gryf” w Świdnicy

  PIŁKA NOŻNA MOJĄ PASJĄ – ORGANIZACJA WYJAZDÓW NA TURNIEJE – OBOZY SPORTOWE DLA UCZNIÓW SZKÓŁÓ GIMNAZJALNYCH I PONADGIMNAZJALNYCH

  49.900,00 500,00
  25. Klub Sportowy „STAL” ŚWIDNICA

  ORGANIZACJA SZKOLEŃ MAJĄCYCH NA CELU ROZWÓJ UMIEJĘTNOŚCI SPORTOWYCH

  68.180,00 1.500,00
  26. Klub Sportowy „Start” Strzegom

  ORGANIZOWANIE ZAWODÓW DLA AMATORÓW I AMATOREK POWIATU ŚWIDNICKIEGO W WYCISKANIU LEŻĄC NA ILOŚCI POWTÓRZEŃ – LUTY, LIPIEC 2011 OSIR STRZEGOM

  ORGANIZOWANIE OTWARTYCH MISTRZOSTW DOLNEGO ŚLĄSKA W KULTURYSTCE I FITNESS SYLWETKOWYM KOBIET „KAMIENNA RZEŹBA 2011”

  ORGANIZACJA OTWARTYCH MISTRZOSTW DOLNEGO ŚLĄSKA W WYCISKANIU LEŻĄC – STRZEGOM LISTOPAD 2011 R.

  18.300,00 5.000,00
  27. Ludowy Klub Sportowy „STRAGONA” Strzegom

  PUCHAR ŚWIATA WKKW STRZEGOM HORSE TRIALS

  60.000,00 WSPÓŁORGANIZACJA – KALENDARZ IMPREZ POWIATU NA ROK 2011
  28. Ludowy Klub Sportowy „STRAGONA” Strzegom

  WSPIERANIE DZIAŁAŃ SPORTOWYCH PROMUJĄCYCH POWIAT PRZEZ LKS STRAGONĘ STRZEGOM W DYSCYPLINIE JEŹDZIECTWO

  50.000,00 5.000,00
  29. Stowarzyszenie Charytatywno- Opiekuńcze im. Bł. Marii Teresy Gerhardinger przy Domu Pomocy Społecznej dla Dzieci w Świebodzicach

  WĘDRÓWKI GÓRSKIE Z MŁODZIEŻĄ „SPRAWNĄ INACZEJ” I OBCIĄŻONĄ DEPRYWACJĄ SPOŁECZNĄ

  3.600,00 OFERTA NIE OTRZYMAŁA WYMAGANEJ ILOŚCI PUNKTÓW

  – OFERTA DOTYCZY ZADANIA REALIZOWANEO PRZEZ PCPR

  30. Uczniowski Ludowy Klub Sportowy „Piast 2008”

  ORGANIZACJA POWIATOWEJ LIGI ORLIKA – DZIECI ROCZNIK 2002-2004

  5.000,00 OFERTA NIE OTRZYMAŁA WYMAGANEJ ILOŚCI PUNKTÓW
  31. Świdnicki Klub Piłki Ręcznej „Świdnica”

  SZKOLENIE DZIECI I MŁODZIEŻY W ZAKRESIE PIŁKI RĘCZNEJ W KATEGORIACH WIEKOWYCH: CHŁOPCY (DZIECI), MŁODZICY, JUNIORZY

  93.400,00 4.000,00
  32. Uczniowski Ludowy Klub Sportowy „Piast 2008”

  ORGANIZACJA SZKOLENIA MAJĄCEGO NA CELU ROZWÓJ UMIEJĘTNOŚCI SPORTOWYCH

  2.500,00 300,00
  33. Świdnicki Klub Piłki Ręcznej „Świdnica”

  VI MIĘDZYNARODOWY TURNIEJ PIŁKI RĘCZNEJ MĘŹCZYZN ORAZ KONFERENCJA PT. FUNKCJONOWANIE SPORTU I INSTYTUCJI SPORTOWYCH W EUROPIE” 24-28.08.2011 R.

  66.150,00 4.000,00
  34. Stowarzyszenie Przyjaciół Bystrzycy Górnej „TRZY SOSNY”

  OD MAŁEGO DO DUŻEGO – PIŁKA BAWI KAŻDEGO”

  22.000,00 1.500,00
  35. Świdnicki Klub Żeglarski „QBRYG”

  ORGANIZACJA CYKLICZNEJ IMPREZY SPORTOWEJ „VII DNI ŻAGLI „

  9.550,00 1.000,00
  36. Świdnicki Klub Żeglarski „QBRYG”

  ORGANIZACJA SPORTOWEGO SZKOLENIA ŻEGHLARSKIEGO DLA DZIECI I MŁODZIEŻY ZE SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH POWIATU ŚWIDNICKIEGO ORAZ DLA DOROSŁYCH

  35.650,00 1.000,00

  (SZKOLENIE DLA MŁODZIEŻY ZE SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH)

  37. Klub Sportowy „Sułek Sport”

  ORGANIZACJA I PRZEPROWADZENIE WYŚCIGU KOLARSTWA GÓRSKIEGO NAD ZALEWEM WITOSZÓWKA W ŚWIDNICY. PROMOWANIE KOLARSTWA JAKO FORMY AKTYWNEGO SPĘDZANIA CZASU

  5.200,00 2.500,00
  38. Klub Sportowy „Sułek Sport”

  ORGANIZACJA SZKOLENIA MAJĄCA NA CELU ROZWÓJ UMIEJETNOŚCI SPORTOWYCH ZAWODNIKÓW. ORGANIZACJA

  PRZYGOTOWAŃ ZAWODNIKÓW KLUBU DO UDZIAŁU W ZAWODACH SPORTOWYCH W DYSCYPLINIE KOLARSWO GÓRSKIE I SZOSOWE. PROMOWANIE KOLARSTWA JAKO FORMY AKTYWNEGO SPĘDZANIA CZASU

  4.000,00 500,00
  39. Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej OGNISKO „BOLKO” w Świdnicy

  ORGANIZACJA I PROWADZENIE ROZGRYWEK 42. EDYCJI POWIATOWEJ LIGI W PIŁCE SIATKOWEJ

  4.000,00 1.000,00
  40. Okręgowe Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej „SUDETY” w Zagórzu Śląskim

  XIII OTWARTE MISTRZOSTWA OKRĘGU TKKF „SUDETY” W SIATKÓWCE MĘŻCZYZN. ELIMINACJE DO DOLNOŚLĄSKIEJ SPARTAKIADY REKREACYJNEJ

  1.800,00 300,00
  41. Okręgowe Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej „SUDETY” w Zagórzu Śląskim

  XIII OTWARTE MSTRZOSTWA OKRĘGU TKKF „SUDETY” W KRĘGLACH KOBIET I MĘŻCZYZN DRUŻYNOWO I INDYWIDUALNIE. ELIMINACJE DO DOLNOŚLĄSKIEJ SPARTAKIADY REKREACYJNEJ

  1.400,00 300,00
  42. Okręgowe Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej „SUDETY” w Zagórzu Śląskim

  XIII OTWARTE MISTRZOSTWA OKRĘGU TKKF „SUDETY” W SIATKÓWCE KOBIET. ELIMINACJE DO DOLNOŚLĄSKIEJ SPARTAKIADY REKREACYJNEJ

  1.800,00 300,00
  43. Okręgowe Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej „SUDETY” w Zagórzu Śląskim

  XIII WOJEWÓDZKI FESTIWAL GIER I ZABAW REKREACYJNYCH „SPOTKANIA RODZINNE – ZAGÓRZE ŚLĄSKIE 2011”

  1.800,00 300,00
  44. Okręgowe Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej „SUDETY” w Zagórzu Śląskim

  XV RAJD ROWEROWY ZAGÓRZAŃSKA ZŁOTA JESIEŃ – POZNAJ PIĘKNO GÓR SOWICH

  1.100,00 300,00
  45. Amatorski Klub Sportowy w Strzegomiu

  XIII MIĘDZYNARODOWY MEMORIAŁ JUDO IM. EDWARDA BRZEGOWEGO

  8.200,00 4.000,00
  46. Stowarzyszenie PRO-MOTOR

  „MÓJ WYBÓR – BEZPIECZEŃSTWO”

  10.687,00 OFERTA NIE OTRZYMAŁA WYMAGANEJ ILOŚCI PUNKTÓW
  47. Amatorski Klub Sportowy w Strzegomiu

  PUCHAR POLSKI UCZNIOWSKICH KLUBÓW SPORTOWYCH STRZEGOM 2011 WE WSPINACZCE SPORTOWEJ

  3.000,00 1.500,00
  48. Amatorski Klub Sportowy w Strzegomiu

  SZKOLENIE I ROZWÓJ UMIEJĘTNOŚC SPORTOWYCH W DYSCYPLINIE- ŁUCZNICTWO

  3.000,00 1.500,00
  49 Amatorski Klub Sportowy w Strzegomiu

  MISTRZOSTWA DOLNEGO ŚLĄSKA DLA DZIECI I MŁODZIEŻY WE WSPINACZCE SPORTOWEJ

  4.000,00 2.000,00
  50 Muzeum Przemysłu i Kolejnictwa na Śląsku

  II ZAWODY DREZYNOWE O PUCHAR STAROSTY ŚWIDNICKIEGO (PIKNIK RODZINNY

  2.450,00 WYKLUCZENIE
  51 Fundacja REM

  „SPORT TO ZDROWIE’

  17.520,00 1.000,00
  52 Świdnicki Uniwersytet Trzeciego Wieku

  UNIWERSJADA SPORTOWO-REKREACYJNA SENIORÓW POWIATU ŚWIDNICKIEGO „JESTEM W FORMIE”

  3.500,00 2.000,00
  53 Uczniowski Klub Sportowy „ZAWISZA” w Świdnicy

  ORGANIZACJA IMPREZ SPORTOWYCH – POWIATOWE TURNIEJE PIŁKARSKIE

  2.100,00 1.000,00
  54 Uczniowski Klub Sportowy „ZAWISZA” w Świdnicy

  ORGANIZACJA SZKOLENIA MAJĄCEGO NA CELU ROZWÓJ UMIEJĘTNOŚCI SPORTOWYCH

  4.690,00 1.000,00
  55 Miejski Klub Sportowy „Karolina” w Jaworzynie Śląskiej

  REALIZACJA PROCESU SZKOLENIA SPORTOWEGO DZIECI I MŁODZIEŻY W ZAKRESIE KOLARSTWA

  11.000,00 BRAKI FORMALNE
  56 Klub Piłkarski „Polonia-Sparta Świdnica”

  „BIAŁO-ZIELONA MŁODZIEŻ – PROMOCJA POWIATU ŚWIDNICKIEGO POPRZEZ UDZIAŁ ZESPOŁÓW MŁODZIEŻOWYCH W WYSTĘPACH LIGOWYCH PIŁKI NOŻNEJ”

  50.730,80 5.000,00
  RAZEM 171.000,00

  ROZSTRZYGNIĘCIE

  konkursu ofert dot. realizacji zadań publicznych z zakresu

  KULTURY, SZTUKI, OCHRONY DÓBR KULTURY

  i TRADYCJI w 2011 roku

  Lp. Nazwa organizacji

  nazwa zadania

  Kwota

  wnioskowana

  Kwota

  dofinansowania

  1. Polski Związek Filatelistów Koło Nr 1 w Świebodzicach

  KRAJOWA WYSTAWA

  LITERATURY FILATELISTYCZNEJ „ŚWIEBODZICE 2011”

  14.300,00 2.000,00
  2. Klub Motocyklowy „RIDER”

  VII ŚWIDNICKI MOTOR FESTWIAL 2011

  17.700,00 1.000,00
  3. Towarzystwo Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich – Oddział w Świdnicy

  III ŚWIDNICKIE DNI KULTURY KRESOWEJ I LWOWA

  4.050,00 2.500,00
  4. Stowarzyszenie KANON

  WARSZATY PLASTYCZNO-TERAPEUTYCZNE

  8.200,00 500,00
  5. Stowarzyszenie Charytatywno- Opiekuńcze im. Bł. Marii Teresy Gerhardinger przy Domu Pomocy Społecznej dla Dzieci w Świebodzicach

  Z KULTURĄ I SZTUKĄ NA TY

  5.380,00 2.500,00
  6. Uczniowski Ludowy Klub Sportowy „PIAST 2008”

  PRZEZ ZABAWĘ DO WIEDZY

  2.500,00 500,00
  7. Stowarzyszenie Mieszkańców na Rzecz Rozwoju Wsi Stanowice

  WYCIECZKA NA ŚNIEŻKĘ

  1.600,00 500,00
  8. Stowarzyszenie Mieszkańców na Rzecz Rozwoju Wsi Stanowice

  TRADYCJA TO NASZE BOGACTWO REGIONALNE I NARODOWE – ŚWIĘTO CHLEBA 2011

  3.500,00 2.000,00
  9. Stowarzyszenie Pomocy na Rzecz Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej

  ZOBACZ ILE POTRAFIMY

  6.500,00 3.000,00
  10. Wrocławie Towarzystwo Gitarowe

  11. LETNI FESTIWAL GITARY W KRZYŻOWEJ 2011

  15.000,00 OFERTA NIE OTRZYMAŁA WYMAGANEJ ILOŚCI PUNKTÓW
  11. Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Świdnicy

  – KSIĘSTWO ŚWIDNICKO-JAWORSKIE KULTURA I TRADYCJA MOJĄ PASJĄ

  – MUZYKA I SZTUKA BAWI I WYCHOWUJE

  2.010,00

  3.300,00

  2.000,00
  12. Parafia Ewangelicko-Augsburska św. Trójcy

  ARTYSTYCZNE LATO NA PLACU POKOJU – RZEMIOSŁO NARZĘDZIEM POZNANIA KULTURY

  12.510,00 BRAKI FORMALNE
  13. Towarzystwo Miłośników Świebodzic

  I WYSTAWA KOLEKCJONERSKA

  6.600,00 1.000,00
  14. Hufiec ZHP w Świdnicy

  ARSENAŁ PAMIĘCI – WIEDZA

  O BOHATERACH KSIĄŻKI „KAMIENIE NA SZANIEC” ALEKSANDRA KAMIŃSKIEGO

  8.400,00 2.500,00
  15. Fundacja „Dolina Bystrzycy”

  CZTERY PORY ROKU DOLINY BYSTRZYCY – MAPA KULTURALNO-TURYSTYCZNA REGIONU

  5.300,00 1.000,00
  16. Fundacja „Naszej Szkole”

  NA SCENIE WSZYSCY SĄ SOBIE RÓWNI

  10,400.00 BRAKI FORMALNE
  17. Muzeum Przemysłu i Kolejnictwa na Śląsku

  POPULARYZOWANIE SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO WŚRÓD DZIECI I MŁODZIEŻY Z GMINY JAWORZYNA ŚLĄSKA

  11.700,00 WYKLUCZENIE
  18. Muzeum Przemysłu i Kolejnictwa na Śląsku

  ORGANIZACJA ZLOTÓW PAROWOZÓW NA DOLNYM ŚLĄSKU „GALA PAROWOZÓW W JAWORZYNIE ŚLĄSKIEJ”

  20.800,00 WYKLUCZENIE
  19. Świdnicki Uniwersytet Trzeciego Wieku

  JUWENALIA III WIEKU – I PRZEGLĄD PIOSENKI PT. ”PIOSENKA JEST DOBRA NA WSZYSTKO”

  1.000,00 500,00
  20. Stowarzyszenie na Rzecz Rozkwitu Kreatywności „Spring 04”

  „WIOSNA NA PIĘCIOLINII” WARSZTATY WOKALNE DLA DZIECI

  5.042,00 BRAKI FORMALNE
  21. Stowarzyszenie Rodziców i Społeczności Szkolnej „Bliżej Ciebie”

  „SPOTKANIA Z MELPOMENĄ”

  3.920,00 2.000,00
  22. Fundacja „Krzyżowa” dla Porozumienia Europejskiego

  MIĘDZYNARODOWE LATO ARTYSTYCZNE. KRZYŻOWA 2001

  5.000,00 2.000,00
  RAZEM 25.500,00

  ROZSTRZYGNIĘCIE

  konkursu ofert dot. realizacji zadań publicznych z zakresu

  PROMOCJI ZDROWIA

  w 2011 roku

  Lp. Nazwa organizacjinazwa zadania Kwotawnioskowana Kwotadofinansowania
  1. Towarzystwo Przyjaciół Chorych „Hospicjum” DZIAŁANIA NA RZECZ OSÓB W TERMINALNEJ FAZIE CHOROBY NOWOTWOROWEJ 12.600,00 5.000,00
  2. Polski Czerwony Krzyż Zarząd Rejonowy w ŚwidnicyORGANIZACJA IMPREZ ŚRODOWISKOWYCH PROMUJĄCYCH ZDROWY STYL ŻYCIA „MAM WYBÓR-DBAM O ZDROWIE” 900,00 500,00
  3. Polski Czerwony Krzyż Zarząd Rejonowy w ŚwidnicyEDUKACJA W ZAKRESIE PIERWSZEJ POMOCY PRZEDLEKARSKIEJ „PIERWSZA POMOC – RATUJE ŻYCIE” 8.000,00 6.000,00
  4. Polski Czerwony Krzyż Zarząd Rejonowy w Świdnicy„ŚWIADOMOŚĆ I WIEDZA TO PEWNOŚĆ ZDROWIA” 900,00 650,00
  5. Klub Motocyklowy „RIDER” MOTO SERCE 2011 12.800,00 500,00
  6. KOŁO LIGI KOBIET POLSKICH W ŚWIDNICYBLISKO PACJENTA 1.600,00 1.200,00
  7. Fundacja Ziemi Świdnickiej na Rzecz Wspierania Profesjonalnej Pomocy „SKSK”WIEM, CO JEM I ŻYJĘ ZDROWO 1.800,00 1.200,00
  8. Stowarzyszenie Charytatywno- Opiekuńcze im. Bł. Marii Teresy Gerhardinger przy Domu Pomocy Społecznej dla Dzieci w ŚwiebodzicachTERAPIA W UZDROWISKU – PROFILAKTYKA I POPRAWA OGÓLNEGO STANU ZDROWIA PSYCHOSOMATYCZNEGO DZIECI I MŁODZIEZY NIEPEŁNOSPRAWNEJ 1.310,00 800,00
  9. Świdnicki Klub Żeglarski „QBRYG”ORGANIZACJA CYKLU IMPREZ ŻEGLARSKICH DLA OSÓB W WIEKU SENIORALNYM 7.360,00 OFERTA NIE OTRZYMAŁA WYMAGANEJ ILOŚCI PUNKTÓW
  10. Stowarzyszenie Mieszkańców na Rzecz Rozwoju Wsi Stanowice NORDIC WALKING TO ZDROWIE DLA SENIORÓW 2.500,00 500,00
  11. Klub Abstynenta ACCESSWSPIERANIE DZIAŁAŃ MAJĄCYCH NA CELU PROMOCJĘ ZDROWEGO I TRZEŹWEGO STYLU ŻYCIA WŚRÓD OSÓB UZALEŻNIONYCH OD ALKOHOLU I ICH RODZIN 2.650,00 500,00
  12. Towarzystwo Przyjaciół Chorych „Hospicjum” RAZEM ŁATWIEJ 9.200,00 2.000,00
  13. Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Świdnicy DZIEŃ GODNOŚCI OSOBY Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ „NIE TRAĆ CZASU KOCHAJ INNYCH

  – WYCIECZKA REKREACYJNO-TURYSTYCZNA DO ŚLĘŹAŃSKIEGO PARKU KRAJOBRAZOWEGO

  – ZWIERZĘTA TO NASI PRZYJACIELE

  – AKTYWNY WYPOCZYNEK – ATRAKCJE KOTLINY JELENIOGÓRSKIEJ (KOWARY I ZAMEK CZOCHA)

  2.398,00

  1.625,00

  2.300,00

  5.600,00

  3.000,00
  14. Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Chorych „SERCE”IM WIĘCEJ WIEM TYM ZDROWSZY JESTEM – CYKL ZAJĘĆ PROFILAKTYCZNYCH DLA DZIECI I MŁODZIEŻY 2.500,00 750,00
  15. Hufiec ZHP w ŚwidnicyEDUKACJA W ZAKRESIE PIERWSZEJ POMOCY PRZEDLEKARSKIEJ 6.000,00 800,00
  16. Świdnicki Uniwersytet Trzeciego Wieku w ŚwidnicyPROGRAM PROFILAKTYKI I PROMOCJI ZDROWIA SENIORÓW PT. „MOJE ZDROWIE W MOICH RĘKACH” 3.000,00 800,00
  17. Stowarzyszenie „Mała Szkoła” w Rogoźnicy”ODPOCZYWANY I ZWIEDZAMY 12.250,00 2.000,00
  18. Stowarzyszenie Rodziców i Społeczności Szkolnej „Bliżej Ciebie” przy Szkole Podstawowej Nr 7 i Gimnazjum Nr 5 w ŚwidnicyCENTRUM KONSULTACYJNO-DORADCZE W ZAKRESIE PROFILAKTYKI ROZWOJU DZIECKA 12.000,00 3.000,00
  19. Stowarzyszenie Rodziców i Społeczności Szkolnej „Bliżej Ciebie” przy Szkole Podstawowej Nr 7 i Gimnazjum Nr 5 w ŚwidnicyMARSZ PO ZDROWIE 1.475,00 800,00
  RAZEM 30.000,00

  Poprzedni artykułPoszalał za 7 tysięcy
  Następny artykułUciekł przez okno z prokuratury