W gminie Świdnica rządzą kobiety

  0

  Na pierwszej, inauguracyjnej sesji Rady Gminy Świdnica radni zdecydowali o wyborze przewodniczącej rady, dwóch wiceprzewodniczących, przewodniczących komisji stałych rady gminy oraz członków tych komisji.

  Pierwszą sesję VI kadencji otworzył radny senior Zbigniew Karnowski. Wystąpienie Przewodniczącego Gminnej Komisji Wyborczej podsumowało tegoroczne wybory samorządowe. Liczba uprawnionych do głosowania wynosiła 12.939 wyborców. Frekwencja wyborcza wyniosła 41,07%. Obecnie urzędująca wójt gminy otrzymała 4007 głosów tj. 77,37%.

  13 glosami za przy 1 wstrzymującym nową przewodniczącą Rady Gminy została Regina Adamska. Takim samym stosunkiem głosów funkcję wiceprzewodniczącego objął radny Tadeusz Żuberek. Jednogłośna decyzja ( 14 głosów za) zapadła przy wyborze drugiego wiceprzewodniczącego Rady, którym został Henryk Sara. W przypadku wszystkich głosowań, zgodnie z przytoczonym przez radcę prawnego Agnieszkę Warachim wyrokiem Naczelnego Sądu Administracyjnego, radni bezpośrednio zainteresowani nie głosowali w swojej sprawie. Porządek sesji obejmował również wybór przewodniczących komisji stałych Rady Gminy Świdnica, którymi zostali:

  Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów – Janusz Maruda

  Przewodniczący Komisji Gospodarki Komunalnej, Przestrzennej i Budownictwa – Jan Mytych

  Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki – Zbigniew Karnowski

  Przewodniczący Komisji Rewizyjnej- Roman Bogusławski

  Przewodniczący Komisji Rolnictwa, Leśnictwa i Gospodarki Żywnościowej – Piotr Gancarczyk

  Przewodniczący Komisji Zdrowia, Ochrony Środowiska i Spraw Socjalnych – Eligiusz Janasik

  Obecny skład Rady Gminy Świdnica liczy 15 radnych, w tym 11 z KWW Teresy Mazurek WSPÓLNA GMINA, po 1 w KW PIS, KW PSL, KWW Wiesława Malisza, KWW Leszka Szubarta.

  RADNI RADY GMINY VI KADENCJI 2010-2014 wg porządku alfabetycznego

  1. Adamska Regina
  2. Bogusławski Roman
  3. Gancarczyk Piotr
  4. Gumny Szymon
  5. Janasik Eligiusz
  6. Karnowski Zbigniew
  7. Lisowski Marek
  8. Malisz Wiesław
  9. Maruda Janusz
  10. Mytych Jan
  11. Sara Henryk
  12. Szubart Leszek
  13. Trzeciak Krzysztof
  14. Urbański Władysław
  15. Żuberek Tadeusz

  Poprzedni artykułDrogi powiatowe sparaliżowane
  Następny artykułŚwidniczanin na Mistrzostwach Japonii w karate