Świebodzice: sesja pełna wydarzeń

  1

  Wyjątkowo szczęśliwa była środowa sesja Rady Miejskiej Świebodzic dla Roberta Wysoczańskiego. 29 grudnia został przyjęty i uroczyście zaprzysiężony w poczet radnych, zajmując miejsce po Zbigniewie Opalińskim, który zrzekł się mandatu na sesji poprzedniej. Jednocześnie na tej samej sesji kandydatura Roberta Wysoczańskiego została zgłoszona na funkcję wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej. Został wybrany zdecydowaną większością głosów (15).

  Rada Miejska Świebodzic ma dwóch wiceprzewodniczących, jednak drugiego nie udało się wybrać. Pozostali zgłoszeni kandydaci nie otrzymali bowiem wymaganej większości głosów. Na Władysława Górę głosowało 10 radnych, na Zdzisława Pantala 9 a na Dariusza skalnego 7.

  O ulgach i organizacjach

  Na sesji w dniu 29 grudnia Rada przyjęła uchwałę określającą sposób konsultowania z radą działalności pożytku publicznego i organizacjami pozarządowymi aktów prawa miejscowego w dziedzinach, dotyczących działalności statutowych tych organizacji. Ma to związek z nowelizacją ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

  Radni jednogłośnie przyjęli także projekt uchwały w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu udzielania ulg w spłacaniu należności pieniężnych, do których nie stosuje się ordynacji podatkowej. Tu z kolei wymogiem aktualizacji przepisów jest nowa ustawa o finansach publicznych.

  Rada ma komisje i przewodniczących

  Ukonstytuowały się już także stałe komisje Rady Miejskiej Świebodzic oraz ich przewodniczący. W Komisji Rewizyjnej będą pracować: Leszek Gucwa, Jerzy Kirklo, Dariusz Skalny, Edward Szwarcbach i Łukasz Kwadrans, który będzie kierował pracami komisji.

  Komisją Budżetu i Planowania Przestrzennego będzie „rządził” radny Mariusz Szafraniec, a członkami są: Jacek Fedorowicz, Władysław Góra, Tadeusz Gruszka, Łukasz Kwadrans, Paweł Ozga, Zdzisław Pantal i Robert Wysoczański.

  Komisja Oświaty, Sportu, Kultury, Pomocy Społecznej i Zdrowia ma następującą obsadę: Władysław Góra, Tadeusz Gruszka, Leszek Gucwa, Wiesława Kluk, Lesław Podhalicz, Dariusz Skalny, Mariusz Szafraniec, Krystian Wołoszyn i Eward Szwarcbach, który pokieruje jej pracami.

  Komisji Gospodarki Komunalnej, Leśnictwa, Rolnictwa i Ochrony Środowiska, w składzie: Maria Dobrzańska, Jan Klepiec, Wiesława Kluk, Wiktor Krawczyk, Teresa Małecka, Zdzisław Pantal i Tadeusz Gruszka szefować będzie radny Jerzy Kirklo.

  Przewodniczącą Komisji Gospodarki Mieszkaniowej została Maria Dobrzańska, będzie pracować razem z Teresą Małecką i Tadeuszem Szozdą. Natomiast w Komisji Handlu, Usług, Bezrobocia, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego znaleźli się: Jacek Fedorowicz, Jan Klepiec, Wiktor Krawczyk, Teresa Małecka, Paweł Ozga, Krystian Wołoszyn, Robert Wysoczański i Lesław Podhalicz – przewodniczący.

  Podziękowania dla bohaterskiego policjanta

  Zanim radni przystąpili do prac nad uchwałami, na sesji odbyła się miła uroczystość. Burmistrz Bogdan Kożuchowicz uhonorował dyplomem oraz  upominkiem funkcjonariusza świebodzickiego Komisariatu Policji, sierżanta Krzysztofa Ostojskiego. Pan Krzysztof wsławił się brawurową akcją ratowania uwięzionych w pożarze mieszkania lokatorów. Wyniósł jednego z nich z płonącego mieszkania, ratując mu życie.

  – Taka postawa zasługuje na najwyższe uznanie – podkreślał burmistrz Kożuchowicz. Radni nagrodzili policjanta brawami.

  Poprzedni artykułWitkowski zastępcą burmistrza
  Następny artykułMłodzież nie zawiodła