Ślubowali w Marcinowicach i Jaworzynie Śląskiej

  0

  Ślubowanie  złożone przez wójta gminy Marcinowice – Jerzego Guzika było głównym punktem porządku obrad piątkowej II sesji Rady Gminy Marcinowice. Na sesji ślubowanie złożyła również radna  Bożena Lema. Radni ustalili składy osobowe stałych komisji Rady Gminy i podjęli uchwały o wyborze przewodniczących tych komisji. Przewodniczącym Komisji Rewizyjnej została radna Halina Kucharczyk, przewodniczącym Komisji Inicjatyw Gospodarczych, Rozwoju Gminy, Budżetu i Finansów radny Janusz Gąsior, przewodniczącym Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska radny Andrzej Matusiewicz, przewodniczącym Komisji Oświaty, Wychowania, Sportu, Ochrony Zdrowia i Opieki Społecznej radna  Bożena Lema.
  Zgodnie z ustawowymi kompetencjami Rada Gminy podjęła uchwałę w sprawie ustalenia wynagrodzenia wójta gminy Marcinowice  oraz w sprawie ustalenia przebiegu kilometrów na jazdy lokalne dla wójta. W porządku sesji znalazły się również uchwały w sprawie zasad wypłacania diet radnym  oraz sołtysom wsi gminy Marcinowice oraz w sprawie uchylenia Uchwały Nr XLII/224/10 Rady Gminy Marcinowice z dnia 30 czerwca 2010 roku w sprawie przystąpienia  do sporządzenia zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Marcinowice.  Spotkanie zakończyło się miłym świątecznym akcentem – wspólnym łamaniem się opłatkiem i składaniem życzeń świątecznych.

  Najwcześniej ze wszystkich nowo wybranych szefów z powiatu świdnickiego ślubowanie złożył burmistrz Jaworzyny Śląskiej Grzegorz Grzegorzewicz.

  Poprzedni artykułNowy wójt Dobromierza zaprzysiężony
  Następny artykułII sesja powiatu w czwartek