Sesja budżetowa powiatu 30 grudnia

  2

  W dniu 30 grudnia (czwartek) o godz. 12.00 w sali konferencyjnej Urzędu Stanu Cywilnego odbędzie się trzecia sesja Rady Powiatu w Świdnicy. Będzie to ostatnia sesja w tym roku, poświęcona uchwaleniu budżetu na 2011 rok.

  Porządek obrad

  1.      Otwarcie obrad III sesji Rady Powiatu w Świdnicy.

  2.      Stwierdzenie prawomocności sesji.

  3.      Wybór Komisji Uchwał i Wniosków.

  4.      Przyjęcie porządku obrad sesji.

  5.      Sprawozdanie Starosty z działalności Zarządu Powiatu w okresie od poprzedniej sesji.

  6.      Interpelacje i zapytania radnych.

  7.      Projekt uchwały budżetowej na rok 2011 rok Powiatu Świdnickiego:

  a)    przedstawienie projektu uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem Zarządu Powiatu,

  b)    przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej,

  c)    przedstawienie opinii Komisji Budżetu i Finansów,

  d)    głosowanie nad projektem uchwały budżetowej.

  8.      Podjęcie uchwał w sprawie:

  a)      zmiany budżetu powiatu na 2010 rok,

  b)      przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej powiatu wraz z autopoprawką,

  c)      ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2010,

  d)      wskazania Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu w Świdnicy właściwego do określania poleceń wyjazdu służbowego Przewodniczącemu Rady Powiatu w Świdnicy.

  9.      Zatwierdzenie planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Świdnicy na 2011 rok.

  10.  Wnioski i oświadczenia.

  11.  Informacje dla radnych.

  12.  Zamknięcie obrad III sesji Rady Powiatu.

  Poprzedni artykułUrzędy i MPK w święta
  Następny artykułOświetlone ulice i domy [FOTO]