Nadzwyczajna sesja w gminie Świdnica

  1

  O 9.30 w sali narad Urzędu Gminy Świdnica rozpoczyna się nadzwyczajna sesja Rady. Porządek obrad:

  1. Otwarcie V nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Świdnica i stwierdzenie quorum.
  2. Wyznaczenie sekretarza obrad.
  3. Podjęcie uchwał w sprawie:

  1. zmiany budżetu gminy na 2010 rok,
  2. gromadzenia dochodów na wydzielonym rachunku przez samorządowe jednostki budżetowe prowadzące działalność w zakresie oświaty,
  3. zmieniająca uchwałę Nr LIV/463/2009 Rady Gminy Świdnica z dnia 17 listopada 2009 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie poręczenia wekslowego dla Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Świdnicy przez Gminę Świdnica,
  4. ustalenia zasad wypłacania diet radnym Rady Gminy Świdnica.

  4. Zakończenie V nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Świdnica.

  Poprzedni artykułKolekcjonerskie bilety w Świdnicy
  Następny artykułZłodzieje samochodów zatrzymani