I sesja powiatu:Worsa starostą!

  32


  W 28 osób rozpoczęli obrady I, inauguracyjnej sesji, radni powiatu świdnickiego. Mandatu zrzekł się Grzegorz Grzegorzewicz, który 21 listopada wygrał wybory na burmistrza Jaworzyny Śląskiej i wybrał tę właśnie funkcję. Po ślubowaniu nie bez niespodzianek rozpoczął się wybór przewodniczącego Rady Powiatu. Radny Wojciech Latuszek zażądał od zgłoszonego do tej funkcji Krzysztofa Sołtysa (Platforma Obywatelska) deklaracji współpracy ze wszystkimi klubami w radzie. I taką uzyskał. Tuż po 16.oo rozpoczęło się głosowanie, w którym udziału nie brał na własną prośbę Krzysztof Sołtys.

  16.35 – Przewodniczącym Rady Powiatu został Krzysztof Sołtys (PO). Za głosowało 22 radnych, przeciw 4, wstrzymała się 1 osoba.

  16.45 Zgłoszono trzy kandydatury na wiceprzewodniczących: Janusza Zielińskiego (WS), Marka Zywera (Razem dla Powiatu) i Zbigniewa Zduńczyka (PiS). W tej chwili trwa przygotowanie kart do głosowania.

  16.52 Komisja Uchwał i Wniosków rozdaje karty do głosowania.

  16.59 Trwa wybór wiceprzewodniczących.

  17.00 Głosowanie zakończone, przewodniczący Rady Powiatu ogłosił 15 minutową przerwę.

  17.17 Janusz Zieliński 18 za, przeciw 8, jedna osoba się wstrzymał. Marek Zywer 19 za, przeciw 8 nikt się nie wstrzymał. Zbigniew Zduńczyk 9 za, 14 przeciw, wstrzymało się 4.

  Wiceprzewodniczącymi zostali Janusz Zieliński i Marek Zywer.

  17. 24 W związku z wyborem na burmistrza Jaworzyny Śląskiej Grzegorz Grzegorzewicz zrezygnował z funkcji radnego. Rada wygasiła mandat Grzegorzewicza.

  17.26 Henryk Rosiek zgłosił Zygmunta Worsę na stanowisko starosty powiatu świdnickiego (WS). Worsa wyraził zgodę. Innych kandydatur nie było.

  18.10 Za kandydaturą Zygmunta Worsy głosowało 19, przeciw 8, żadna osoba się nie wstrzymała, 1 głos był nieważny. Zygmunt Worsa został ponownie starostą.

  18.14 Starosta Zygmunt Worsa na stanowisko wicestarostę zaproponował Alicję Synowską (PO), na członków zarządu powiatu świdnickiego proponuje: Sabinę Cebulę (WS), Szczepana Kownackiego (WS) i Henryka Rośka (PO).

  18.53 Alicja Synowska 20 głosów za, 7 przeciw, jeden nieważny. Alicja Synowska wicestarostą powiatu świdnickiego! Sabina Cebula 19 głosów za, 7 przeciw, dwa nieważne. Sabina Cebula członkiem zarządu. Szczepan Kownacki  23 głosy za, 4 przeciw. Szczepan Kownacki został członkiem zarządu powiatu. Henryk Rosiek 20 głosów za, 5 przeciw, jedna osoba się wstrzymała, jeden głos nieważny. Henryk Rosiek został członkiem zarządu powiatu.

  19.27 Krzysztof Sołtys Przewodniczący Rady Powiatu zamknął I sesję Rady Powiatu Świdnickiego.  W grudniu radni najprawdopodobniej spotkają się jeszcze na dwóch sesjach.

  www.naskarpie.com
  Poprzedni artykułPierwsza ofiara mrozów?
  Następny artykułSylwester Na Skarpie