Sesja nowej Rady Miejskiej w Świdnicy

  2

  W środę, 1 grudnia, punktualnie o godz. 11.00 radny senior, Janusz Szalkiewicz, otworzy pierwszą sesję Rady Miejskiej w Świdnicy kadencji 2010-2014.

  W programie sesji przewidziano m. in. odegranie hymnu państwowego, informację przewodniczącego Miejskiej Komisji Wyborczej o wynikach wyborów, ślubowanie radnych Rady Miejskiej, wybór przewodniczącego oraz dwóch wiceprzewodniczących RM.

  Sesja odbędzie się w sali narad Urzędu Miejskiego, ul. Armii Krajowej 47 (budynek Urzędu Stanu Cywilnego).

  PROPONOWANY PORZĄDEK OBRAD:

  1. Otwarcie sesji przez radnego seniora – Pana Janusza Szalkiewicza i stwierdzenie prawomocności obrad.
  2. Odegranie hymnu państwowego.
  3. Informacja Przewodniczącego Miejskiej Komisji Wyborczej o wynikach wyborów.
  4. Ślubowanie Radnych Rady Miejskiej.
  5. Ustalenie porządku obrad I sesji Rady Miejskiej.
  6. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
  7. Wybór Przewodniczącego Rady Miejskiej w Świdnicy:
  1. powołanie Komisji Skrutacyjnej
  2. zgłaszanie kandydatów na funkcję Przewodniczącego Rady Miejskiej w Świdnicy
  3. przeprowadzenie głosowania i podjęcie uchwały.
  1. Przejęcie przez Przewodniczącego Rady Miejskiej w Świdnicy obowiązku prowadzenia sesji
   od radnego seniora.
  2. Wybór dwóch Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej w Świdnicy:
  1. powołanie Komisji Skrutacyjnej
  2. zgłaszanie kandydatów na funkcję Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej w Świdnicy
  3. przeprowadzenie głosowania i podjęcie uchwały.
  1. Zakończenie I sesji Rady Miejskiej w Świdnicy.

  Poprzedni artykułCity Walk ruszy w maju
  Następny artykułPrzyzwyczajamy się do zimy?