Pierwsza sesja w powiecie już w czwartek

  8

  W czwartek 2 grudnia o godz. 15.00 w sali konferencyjnej Urzędu Stanu Cywilnego odbędzie się inauguracyjna sesja Rady Powiatu kadencji 2010 – 2014. Sesję zwołuje przewodniczący Rady Powiatu poprzedniej kadencji – Tadeusz Zawadzki, a poprowadzi ją radny senior – Stanisław Wachowiak. W trakcie sesji nowowybrani radni otrzymają stosowne zaświadczenia i złożą ślubowanie. Zostaną również podjęte uchwały dotyczące wyboru nowego przewodniczącego Rady Powiatu w Świdnicy, wiceprzewodniczących, starosty i wicestarosty oraz członków Zarządu Powiatu.

  I SESJA RADY POWIATU W ŚWIDNICY

  Porządek obrad

  1. Wręczenie zaświadczeń o wyborze radnego.
  2. Przekazanie prowadzenia obrad radnemu seniorowi.
  3. Otwarcie obrad I sesji Rady Powiatu w Świdnicy.
  4. Odegranie hymnu państwowego.
  5. Uroczystość ślubowania.
  6. Przyjęcie porządku obrad sesji.
  7. Wybór Komisji Skrutacyjnej i Komisji Uchwał i Wniosków.
  8. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Powiatu w Świdnicy.
  9. Podjęcie uchwał w sprawie wyboru Wiceprzewodniczących Rady Powiatu w Świdnicy.
  10. Podjecie uchwały w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego.
  11. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Starosty Świdnickiego.
  12. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru członków Zarządu Powiatu w Świdnicy.
  13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2010 rok.
  14. Wnioski i oświadczenia.
  15. Informacje dla radnych.
  16. Zamknięcie obrad I sesji Rady Powiatu w Świdnicy.
  Poprzedni artykułPolicja szuka świadków wypadku
  Następny artykułBędą duże mrozy – gdzie szukać pomocy?