Ostatnia sesja Rady Miejskiej

  0

  Radni z powiatu świdnickiego mają ją już za sobą. Teraz przyszedł czas na rajców ze Świdnicy. 5 listopada o godzinie 10:00 rozpocznie się ostatnia sesja Rady Miejskiej w Świdnicy kadencji 2006  – 2010. Radni pod obrady dostaną 11 uchwał m.in.: określą limit licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką, wyrażą zgodę na realizację projektu pod nazwą “Likwidacja obszarów wykluczenia informacyjnego i budowa dolnośląskiej sieci szkieletowej”.

  Na sam koniec sesji zaplanowano uroczyste podsumowanie kadencji 2006 – 2010.

  Wykaz projektów uchwał na XLIX sesję Rady Miejskiej

  XLIX/1. W sprawie określenia na 2011 rok limitu wydania nowych licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką.

  XLIX/2. Zmieniająca uchwałę w sprawie ustalania wysokości opłat za pobyt dziecka w żłobku.

  XLIX/3. W sprawie wyrażenia zgody na zbycie trzech garaży położonych w Świdnicy przy ulicy Saperów, ulicy gen. Mariana Langiewicza i ulicy Waleriana Łukasińskiego.

  XLIX/4. W sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.

  XLIX/5. W sprawie określenia wzorów formularzy w podatku od nieruchomości.

  XLIX/6. Zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody przez Radę Miejską w Świdnicy na przejęcie przez Miasto Świdnica, w okresie od 01.04.2008 r. – do 01.04.2011 r. zadań z zakresu właściwości Województwa Dolnośląskiego wykonywanych przez Dolnośląską Służbę Dróg i Kolei, dotyczących zarządzania drogami wojewódzkimi.

  XLIX/7. W sprawie wyrażenia zgody na realizację w latach 2011 – 2013 projektu pod nazwą: „Likwidacja obszarów wykluczenia informacyjnego i budowa dolnośląskiej sieci szkieletowej”.

  XLIX/8. Zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego.

  XLIX/9. W sprawie zmiany budżetu.

  XLIX/10. W sprawie przyjęcia „Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność społecznie użyteczną na 2011 rok”.

  XLIX/11. W sprawie wydzielonego rachunku dochodów przy oświatowych jednostkach budżetowych w Gminie Miasto Świdnica.

  Poprzedni artykułSpotkanie z Anną Dymną
  Następny artykułUtrudnienia na Wrocławskiej