Będą duże mrozy – gdzie szukać pomocy?

  3

  Wolne miejsca noclegowe, zarówno dla kobiet jak i mężczyzn, ciepła odzież, śpiwory, posiłki, a przede wszystkim całodobowa koordynacja pomocy czekają na osoby, które ze względu na warunki pogodowe potrzebują wsparcia.

  Wszystko po to, by nikt nie odszedł bez otrzymania niezbędnej pomocy – deklarują uczestnicy dzisiejszego (29 listopada) spotkania.

  W naradzie koordynującej działania z udziałem prezydenta Świdnicy, Wojciecha Murdzka, uczestniczyli przedstawiciele: Komendy Powiatowej Policji i Straży Miejskiej, Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, Polskiego Czerwonego Krzyża oraz Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta.

  Mobilizacja wszystkich mieszkańców jest potrzebna, ponieważ pomoc osobom, którym grozi wyziębienie nie jest łatwa. Dotyczy to osób chorych i samotnych, a także bezdomnych, którzy często zajmują opuszczone altanki, pustostany. Oprócz gotowości wszystkich służb konieczna jest pomoc sąsiadów, rodziny, bądź innych mieszkańców Świdnicy. W razie potrzeby można zawiadomić odpowiednie służby, bo w taki sytuacjach liczy się szybkość działania. W najbliższych dniach spodziewamy się mocnych mrozów, dlatego ten apel ma szczególne znaczenie – mówi Wojciech Murdzek, prezydent Świdnicy.

  Zgodnie z ustaleniami informacje o potrzebujących pomocy można zgłaszać przez całą dobę pod alarmowe telefony straży miejskiej (nr 986) oraz policji (nr 997).

  Szczegółowy wykaz służb, które mogą służyć pomocą zostanie przekazany różnym instytucjom m. in. zarządcom nieruchomości, parafiom i organizacjom pozarządowym.

  Polski Czerwony Krzyż wystąpił również z apelem do młodzieży i instytucji, by uwrażliwić te środowiska na problem osób samotnych, które szczególnie w zimie są narażone na zagrożenia. Przy okazji PCK apeluje o przekazywanie darów w postaci odzieży na zimę. Obecnie najbardziej potrzebne jest zimowe obuwie.

  Instytucje i organizacje, do których można się zwrócić o pomoc:

  Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Wałbrzyska 15, tel. 74/852-13-27 oraz 74/853-71-39 od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30-17.30. Zakres pomocy:

  • Udzielanie pomocy materialnej w formie zasiłków stałych, okresowych, celowych (m. in. na zakup opału, obuwia, odzieży).

  • Zlecanie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania (pobytu) osobom starszym i chorym.

  • Kierowanie osób do schronisk dla bezdomnych, jadłodajni.

  • Wydawanie zleceń na korzystanie z pomocy w naturze (odzież używana z PCK, PKPS).

  • Udzielanie poradnictwa prawnego, psychologicznego i praca socjalna.

  • Pomoc wolontariuszy.

  Komenda Powiatowa Policji, ul. Jagiellońska 23, tel. alarmowy 997 czynny całą dobę. Zakres pomocy:

  • W zależności od stanu osoby, przewiezienie do schroniska dla bezdomnych, skierowanie do MOPS, osób nietrzeźwych do Policyjnej Izby Zatrzymań, osób chorych lub rannych do służby medycznej (pogotowie ratunkowe).

  • Informowanie MOPS o ujawnionych przypadkach zagrożenia zdrowia lub życia osób.

  Straż Miejska w Świdnicy, ul. Traugutta 1, tel. alarmowy 986 czynny całą dobę oraz tel. 74/851-28-88. Zakres pomocy:

  • Interwencje na zgłoszenia dotyczące przebywania osób bezdomnych, samotnych, nietrzeźwych, chorych na terenie otwartym, w piwnicach i na strychach budynków mieszkalnych, na działkach (altanach) oraz w innych miejscach pozwalających się schronić.

  Zarząd Rejonowy Polskiego Czerwonego Krzyża, pl. Grunwaldzki 3, tel. 74/852-23-88 czynny od poniedziałku do piątku w godz. 9.00-15.00. Zakres udzielanej pomocy:

  • Zaopatrzenie w odzież używaną (swetry, spodnie, koszule, kurtki).

  • Zaopatrzenie w śpiwory, koce.

  • Wydawanie gorącej herbaty.

  • Udzielanie pierwszej pomocy w sytuacjach nietypowych (także wychłodzenie organizmu) przez młodzież działającą w grupie Społecznych Instruktorów Młodzieżowych.

  Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta Koło w Świdnicy, ul. Westerplatte 51, czynne całą dobę, tel. 74/856-97-70. Zakres pomocy:

  • Schronisko dla bezdomnych – 100 miejsc:

  – całodobowy pobyt,

  – noclegi,

  – 3 posiłki dziennie,

  – dostęp do toalety, łazienki, świetlicy,

  – zapewnienie niezbędnej odzieży.

  • Jadłodajnia dla ubogich (spoza schroniska, skierowanych przez MOPS) – 300 posiłków dziennie: obiad (gorąca zupa + chleb) przez 6 dni w tygodniu (od poniedziałku do soboty w godz. 13.00-15.00).

  Caritas” Diecezji Świdnickiej, pl. Jana Pawła II 1, tel. 74/851-25-04. Zakres pomocy:

  • Jadłodajnia dla ubogich – 250 posiłków dziennie: obiad (gorąca zupa) przez 6 dni w tygodniu (od poniedziałku do piątku w godz. 12.00-13.00, a w soboty 11.00-12.00).

  Stowarzyszenie Świdnicki Bank Żywności, ul. Wodna 4, tel. 74/668-27-83, czynne od poniedziałku do piątku w godz. 8.30-15.00. Zakres pomocy:

  • Rozdawnictwo żywności dla osób, które posiadają skierowanie z MOPS.

  Zarząd Miejsko-Gminny Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej, al. Niepodległości 4, tel. 74/852-05-67, czynny od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-15.00. Zakres pomocy:

  • Pomoc rzeczowa.

  • Udzielanie pomocy postpenitencjarnej – zabezpieczanie osoby opuszczające zakłady karne w niezbędne do egzystowania rzeczy.

  Poprzedni artykułPierwsza sesja w powiecie już w czwartek
  Następny artykułZima zatrzymuje prace