Stanisław Kotełko Honorowym Obywatelem

  1

  O przyznaniu znanemu świdnickiemu historykowi i działaczowi społecznemu Stanisławowi Kotełce tytułu „Honorowego Obywatela Miasta Świdnicy” zadecydowali podczas sesji 8 października świdniccy radni.

  Uroczystość nadania tytułu planowana jest na 11 listopada podczas obchodów Święta Niepodległości.

  Z wnioskiem do władz Świdnicy wystąpiło Towarzystwo Regionalne Ziemi Świdnickiej. W uzasadnieniu uchwały, cytując za wnioskodawcami, można przeczytać m. in.: „Pan Stanisław Kotełko jest mieszkańcem Świdnicy od stycznia 1946 r. Tutaj ukończył szkołę średnią. Następnie podjął wyższe studia na Wydziale Filologii Polskiej oraz na Wydziale Filozoficzno-Historycznym Uniwersytetu Wrocławskiego. Po ukończeniu studiów rozpoczął pracę w I Liceum Ogólnokształcącym w Świdnicy. Przez okres 25 lat był dyrektorem Zespołu Szkół Medycznych w naszym mieście. Szkoła, którą kierował, należała do przodujących tego typu placówek na terenie Polski. Absolwentami tej szkoły jest wielu zasłużonych pracowników służby zdrowia. Poza pracą zawodową wyróżniał się w działaniach Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego. Był wieloletnim prezesem Zarządu Wojewódzkiego PTTK w Wałbrzychu oraz Zarządu Miejskiego w Świdnicy. Przez kilka lat pełnił funkcję Wiceprezesa Polskiego Towarzystwa Schronisk Młodzieżowych. Jest przewodnikiem po Świdnicy i wykształcił wielu przewodników po Świdnicy i Dolnym Śląsku. W 1973 r. uczestniczył w pracach rządowej Komisji Polsko-Niemieckiej do spraw korekty podręczników historii obu krajów. Wśród młodzieży i mieszkańców Świdnicy krzewi zamiłowanie do ruchu turystycznego, propagując w ten sposób dziedzictwo przyrodnicze
  i kulturowe Dolnego Śląska.

  Pan Stanisław Kotełko od kilkudziesięciu lat aktywnie uczestniczy w życiu kulturalnym i społecznym miasta. W 1960 r. był współzałożycielem Towarzystwa Kulturalnego Ziemi Świdnickiej – obecnie Towarzystwo Regionalne Ziemi Świdnickiej. Będąc członkiem jego Zarządu oraz wieloletnim prezesem, inicjował i współorganizował wiele działań Towarzystwa na rzecz miasta i regionu. Jest członkiem Zarządu Dolnośląskiego Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego. Na szczególne uznanie zasługuje działalność pana Kotełki w zakresie popularyzacji dziejów Świdnicy i Ziemi Świdnickiej. Należy tu wymienić wiele publikacji, których jest autorem lub współautorem:

  – przewodnik po Świdnicy,

  – Świdnica. Zarys monografii miasta,

  – Dzieje Świdnicy w datach,

  – Teksty źródłowe do historii Świdnicy,

  – artykuły w czasopismach regionalnych (Życie Świdnicy, Wiadomości Świdnickie),

  – liczne artykuły w „Roczniku Świdnickim” i wydawnictwie „Dolny Śląsk”.

  Szczególnie należy zaakcentować zasługi Pana Kotełki w wydawaniu „Rocznika Świdnickiego”, który ukazuje się nieprzerwanie od 1973 r.

  Dzięki jego ogromnemu zaangażowaniu i współpracy z władzami miasta wiele cennych zabytków zostało uratowanych przed zniszczeniem. Pasją jego życia jest dobro i piękno Świdnicy.

  Za swoją pracę społeczną i zawodową otrzymał szereg odznaczeń, m.in.:

  – Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski,

  – Złoty Krzyż Zasługi,

  – Medal Komisji Edukacji Narodowej,

  – Medal Zasłużony dla Dolnego Śląska,

  – Medal Zasłużony dla Świdnicy,

  – Złota Odznaka PTTK,

  – wielokrotne nagrody I stopnia Ministra Oświaty,

  – Nagroda Miasta Świdnicy w Dziedzinie Twórczości Artystycznej, Upowszechniania i Ochrony Kultury,

  – Odznaka Honorowa Zasłużony dla Kultury Polskiej nadana przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (2010)”.

  Dotąd tytuły Honorowego Obywatela przyznano czterem osobom: księdzu prałatowi Kazimierzowi Jandziszakowi, Clausowi Wilhelmowi Hoffmannowi, nadburmistrzowi partnerskiego miasta w Niemczech – Biberach, siatkarce Dorocie Świeniewicz oraz pośmiertnie Romanowi Pasykowi.

  Poprzedni artykułSą kandydaci z castingu
  Następny artykułZważą świdnickie sukcesy