Program dla organizacji pozarządowych

    0

    Od 15 do 21 października potrwają konsultacje „Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność społecznie użyteczną na 2011 r.” Opinie do Programu w formie pisemnej należy zgłaszać na specjalnym formularzu do Urzędu Miejskiego w Świdnicy – Referat Kultury, Sportu i Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi, ul. Armii Krajowej 49, pokój nr 126 lub mailowo na adres: j.trojan-skala@um.swidnica.pl do 21 października 2010 r.