Pomnik Jana Pawła II na sesji

  0

  Pomnik Jana Pawła II na sesji

  ŚWIDNICA — autor Redakcja dnia 6 października 2010 o 01:48

  W piątek  po raz przedostatni w kadencji 2006 -2010 obradować będzie Rada Miejska w Świdnicy. Radni podejmą 15 uchwał dotyczących m.in.: nadania tytułu Honorowego Obywatela Miasta Świdnicy, wyrażenia zgody na realizację w latach 2011-2012 projektu przygotowywanego w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Czechy – Polska 2007-2013, Fundusz Mikroprojektów, pod nazwą: „Dotknij historii pogranicza – rocznice, flesze, numizmaty”.

  Podczas sesji głos w sprawie budowy pomnika Jana Pawła II zabierze Artura Moneta, prezes zarządu Stowarzyszenia na Rzecz Zachowania Dziedzictwa Jana Pawła II „Pamięć i Wdzięczność”

  Początek sesji zaplanowano na godzinę 10:00 w sali narad (budynek Urzędu Stanu Cywilnego, ul. Armii Krajowej 47).

  Wykaz projektów uchwał na XLVIII sesję Rady Miejskiej

  XLVIII/1. W sprawie wyrażenia zgody na zbycie dwóch garaży położonych w Świdnicy przy ulicy Jarzębinowej i ulicy Jagiellońskiej.

  XLVIII/2. W sprawie przeznaczenia do sprzedaży, wolnej niesamodzielnej części nr 4b lokalu mieszkalnego nr 4a-4b położonego w Świdnicy przy ulicy Bohaterów Getta 20, wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu.

  XLVIII/3. W sprawie przeznaczenia do sprzedaży, wolnej niesamodzielnej części nr 1b lokalu mieszkalnego nr 1-1a-1b położonego w Świdnicy przy ulicy Franciszkańskiej 1, wraz ze sprzedażą ułamkowej części gruntu.

  XLVIII/4. W sprawie przekształcenia żłobka z zakładu budżetowego w jednostkę budżetową.

  XLVIII/5. Zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych w Gminie Miasto Świdnica.

  XLVIII/6. W sprawie zmiany budżetu.

  XLVIII/7. W sprawie nadania tytułu Honorowego Obywatela Miasta Świdnicy.

  XLVIII/8. W sprawie rozpatrzenia skargi Pani Grażyny Tarnowskiej na działalność Dyrektora Miejskiego Zarządu Nieruchomości.

  XLVIII/9. Zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia z budżetu Gminy Miasta Świdnicy na 2010r. dotacji celowych na planowane prace konserwatorskie, restauratorskie

  i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków.

  XLVIII/10. W sprawie wyrażenia zgody na realizację w latach 2011-2012 projektu przygotowywanego w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Czechy – Polska 2007-2013, Fundusz Mikroprojektów, pod nazwą: „Dotknij historii pogranicza – rocznice, flesze, numizmaty”.

  XLVIII/11. W sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Miasto Świdnica od Spółdzielni Mieszkaniowej w Świdnicy, w drodze rozwiązania umowy użytkowania wieczystego, nieruchomości gruntowej – działki nr 18/7 położonej w Świdnicy przy ulicy Ludwika Waryńskiego.

  XLVIII/12. Zmieniająca uchwałę w sprawie udzielania bonifikaty od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntu w prawo własności.

  XLVIII/13. Zmieniająca uchwałę w sprawie taryfy opłat za usługi przewozowe transportu zbiorowego świadczone przez Gminę Miasto Świdnica.

  XLVIII/14. W sprawie ustalenia regulaminu przewozu osób i bagażu środkami lokalnego transportu zbiorowego świadczonego przez Gminę Miasto Świdnica.

  XLVIII/15. W sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania.

  Poprzedni artykułBiało – zieloni przed szansą
  Następny artykułIndios Bravos zagra w Świdnicy