Ostatnia sesja Rady Powiatu

  0

  Trzecia kadencja samorządu powiatowego dobiega końca. W czwartek, 28 października, o godz. 12.00 w sali konferencyjnej Urzędu Stanu Cywilnego odbędzie się ostatnia w tej kadencji sesja Rady Powiatu w Świdnicy. Będzie to uroczysta sesja kończąca pracę rady w latach 2006-2010. Radni podziękują sobie za wspólną pracę, będą drobne upominki i pamiątkowe zdjęcie.

  Gościem specjalnym, który odwiedzi nasz powiat w tym dniu, będzie starosta Powiatu Bergstrasse Matthias Willkes. Niemiecki starosta weźmie udział w obradach, gdzie podziękuje za dotychczasową współpracę między powiatami: świdnickim i bergstrasse, za wzorowe partnerstwo oraz wspólne projekty, które w ciągu mijających 10 lat współdziałania udało się obu partnerom z Polski i Niemiec z powodzeniem zrealizować.

  Porządek obrad

  1. Otwarcie obrad XLI sesji Rady Powiatu w Świdnicy.
  2. Stwierdzenie prawomocności sesji.
  3. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków.
  4. Przyjęcie porządku obrad sesji.
  5. Przyjęcie protokołu z XL sesji Rady Powiatu.
  6. Sprawozdanie Starosty z działalności Zarządu Powiatu w okresie od poprzedniej sesji.
  7. Interpelacje i zapytania radnych.
  8. Podjęcie uchwał w sprawie:
  1. zmiany budżetu powiatu na 2010 r;
  2. przyjęcia Programu Współpracy Powiatu Świdnickiego z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2011.
  1. Przedstawienie protokołu z kontroli w zakresie umowy zawartej na realizację zadania pn. „Budowa drogi powiatowej nr 3396D na odcinku pomiędzy drogą krajową nr 5 a drogą wojewódzką nr 382 i ulicą Stęczyńskiego w Świdnicy”.
  2. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z działalności w latach 2006-2010.
  3. Wnioski i oświadczenia.
  4. Informacje dla radnych.
  5. Zamknięcie obrad XLI sesji Rady Powiatu w Świdnicy.
  Poprzedni artykułPO ma nowego kandydata dla Żarowa
  Następny artykułZmiany w komunikacji przed 1 listopada