Mniej czasu w kolejkach, większe oszczędności

  0

  ŚWIDNICA — autor Redakcja dnia 19 października 2010 o 17:11

  Blisko 50 przedstawicieli podmiotów, które będą korzystały ze wspólnego systemu wymiany informacji pomocy społecznej SESPID już jutro zapozna się z programem. Na środę, 20 października na godzinę 10.00 w Urzędzie Stanu Cywilnego w Świdnicy zaplanowano prezentację programu. Po wdrożeniu systemu, na który Świdnica otrzymała unijne wsparcie, klienci mają krócej załatwiać swoje sprawy, urzędnicy mają zużywać mniej papieru, a dzięki projektowi ma być również pełniejsza wiedza o osobach, którym pomoc społeczna się należy.

  Ze wspólnego programu komputerowego przetwarzającego informacje dotyczące mieszkańców Świdnicy będą korzystać Urząd Miejski w Świdnicy (Gospodarka Mieszkaniowa, Urząd Stanu Cywilnego, Wydział Spraw Obywatelskich, Referat Spraw Społecznych), Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Świdnicy, Starostwo Powiatowe w Świdnicy, Powiatowy Urząd Pracy w Świdnicy, Powiatowe Centrum Pomocy Społecznej w Świdnicy.

  ***

  „Świdnicka Elektroniczna Sieć Przesyłu Informacji i Dokumentów – zsynchronizowany system pomocy społecznej (SESPID)” to projekt, którego bezpośrednimi odbiorcami są mieszkańcy miasta i powiatu korzystający ze świadczeń systemu pomocy społecznej i rynku pracy, w tym osoby starsze i niepełnosprawne mające utrudniony dostęp do usług jednostek pomocowych. Zakończenie projektu przewidziano na 30 kwietnia 2011 r. Miasto Świdnica uzyskało dofinansowanie w wysokości ponad 1,1 mln zł. w ramach Priorytetu nr 2 „Rozwój społeczeństwa informacyjnego na Dolnym Śląsku (Społeczeństwo Informacyjne)”, Działania nr 2.2 „Rozwój usług elektronicznych” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013. Całkowity koszt projektu wynosi  1,3 mln zł. Kwota ponad 196 tys. zł. to wkład własny miasta i powiatu świdnickiego.

  Tagi: Świdnica, Świdnicka Elektroniczna Sieć Przesyłu Informacji i Dokumentów, Ur, Urząd Miejski

  Poprzedni artykułWielkie Kozackie Show – Kozacy Rosji
  Następny artykułKandydaci pod ostrzałem pytań