Jeden bagaż – wspólna podróż

  0

  Od 11 do 18 sierpnia młodzież z partnerskiego miasta Lampertheim, Gimnazjum im. Szarych Szeregów w Pszennie oraz II Liceum Ogólnokształcącego w Świdnicy zrealizuje w Krzyżowej międzynarodowy projekt pn. „Jeden bagaż – wspólna podróż” wykorzystując na ten cel ponad 6 tys. euro w ramach europejskiego Programu  „Młodzież w działaniu”.

  „Młodzież w działaniu” to program Unii Europejskiej wspierający uczestnictwo w kształceniu pozaszkolnym, czyli w edukacji pozaformalnej. Jest skierowany przede wszystkim do młodych ludzi w wieku 13-30 lat oraz do osób pracujących z młodzieżą, dla których edukacja pozaformalna to wspaniała szansa indywidualnego rozwoju oraz zdobycia wiedzy,  umiejętności niezbędnych we współczesnym świecie.
  Nadrzędnym celem programu jest przezwyciężanie barier, uprzedzeń i stereotypów wśród młodych ludzi, wspieranie ich mobilności oraz promowanie aktywności obywatelskiej.

  Jest ich ośmioro. W trakcie roku szkolnego są uczniami Gimnazjum w Pszennie oraz II LO w Świdnicy. Na czas wakacji jednak, działając w grupie o nazwie „Ciacha z rodzynkami”, podjęli się zadania, w którym chcą stawić czoło legendzie wielkiego świdniczanina Christiana Czepki – człowieka, który w XVII w wyruszył w niezwykłą podróż celem zebrania funduszy na rzecz budowy Kościoła Pokoju w Świdnicy.

  Projekt „Jeden bagaż – wspólna podróż” został w całości opracowany przez członków grupy przy wsparciu Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Świdnicy oraz Gminy Świdnica. Przedsięwzięcie zostało wysoko ocenione przez Komisję Europejską, dzięki czemu zyskało dofinansowanie w ramach europejskiego programu „Młodzież w działaniu”. – Główną ideą projektu, w którym w dniach od 11 do 18 sierpnia w Krzyżowej oprócz młodzieży z Polski weźmie udział także grupa niemiecka, jest zwalczenie międzynarodowych stereotypów jak również wymiana doświadczeń na polu tradycji i kultury mówi Agata Iżykowska, liderka grupy polskiej. Owe założenia realizowane będą poprzez wspólne działania, obejmujące min.: gry i zabawy (np. wieczór karaoke), zajęcia parateatralne, poznawanie historii wyprawy Christiana Czepki, prezentacje krajów oraz znajdujących się na ich terenie zabytków UNESCO, udział w nabożeństwie ekumenicznym oraz debacie z udziałem duchownych trzech wyznań: protestanckiego, katolickiego i prawosławnego, jak również przełamywanie schematów pod okiem Jerzego Fornalika – twórcy projektu Antyschematy.

  13 lipca członkowie „Ciach” uczestniczyli w wizycie przygotowawczej z udziałem Julii Einsiedel, koordynatorki działań zespołu z Niemiec, w trakcie której poczyniono wstępne ustalenia dotyczące kształtu ich wizyty w Krzyżowej. Dwa razy w tygodniu, w znajdującej się przy Kościele Pokoju kawiarni „Cafe 7″, młodzież uczestniczy także w spotkaniach z Agnieszką Harris, która służy pomocą we wszelkich kwestiach dotyczących anglojęzycznej oprawy projektu.

  Uczestnicy spotkania wiążą z projektem spore oczekiwania:

  Mam nadzieję, że te 8 dni spędzone w Krzyżowej z naszymi rówieśnikami zza zachodniej granicy będą kolejnym krokiem do porozumienia polsko-niemieckiego – mówi Adrianna. – Chciałabym, aby nowe znajomości, które zawrzemy w trakcie realizowania projektu przetrwały i były świadectwem przyjaźni pomiędzy naszymi narodami.

  Tego typu inicjatywy mają również głęboki charakter dydaktyczny – dodaje Krzysztof. – Oprócz obcowania z zachodnią kulturą, pozwalają na zacieśnianie interpersonalnych więzi i doskonalenie umiejętności, głównie językowych.

  Chcielibyśmy również bardzo serdecznie zaprosić wszystkich zainteresowanych 17.08.2010 r. do Krzyżowej na wielki finał projektu, podczas którego będzie miała miejsce prezentacja trwałych rezultatów naszej pracy, min. komiksu, będącego kroniką przedsięwzięcia, wystawy fotograficznej oraz spektaklu teatralnego – mówi Agata Iżykowska

  Poprzedni artykułBelgijskie Maldegem – miastem partnerskim
  Następny artykułGmina Wietrzychowice – dziękuje