Zawsze profesjonalni i skuteczni

    0

    Pierwszy z trzech zaplanowanych egzaminów z kwalifikowanej pierwszej pomocy dla uczestników projektu „Profesjonalni i Skuteczni”, który finansowany jest w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego odbył się 17 lipca. Do egzaminu przystąpiło 30 strażaków z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Świdnicy, którzy są beneficjentami projektu.

    Świdnickich strażaków egzaminowali: lek. med. Paweł Jonek – osoba wyznaczona na przewodniczącego komisji egzaminacyjnej przez konsultanta wojewódzkiego w dziedzinie medycyny ratunkowej; lek. med. Wojciech Kopacki – przedstawiciel jednostki współpracującej z systemem; rat. med. Paweł Kowalski – kierownik merytoryczny kursu w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy.

    Mediator Group jest podmiotem uprawnionym do realizacji kursów w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy na mocy decyzji Wojewody Dolnośląskiego z dnia 17 lutego 2010 r. dotyczącej zatwierdzenia programu kursu kwalifikowanej pierwszej pomocy. Jest jednym z siedmiu podmiotów, które mogą realizować wskazany kurs na terenie Dolnego Śląska.

    foto archiwum