Pula nagród 80 tysięcy złotych

  1

  Łączna pula nagród w tegorocznej edycji konkursu promującego przedsiębiorczość i ciekawe pomysły świdniczan to 80 tys. zł. Zgłoszenia przyjmowane są w Urzędzie Miejskim do 30 czerwca.

  Uczestnikami konkursu mogą być osoby, które w dniu przystępowania do konkursu:

  • ukończyły 18 lat, a nie przekroczyły 30 roku życia,
  • nie pozostają w stosunku pracy, zarówno zarejestrowane, jak i niezarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy,
  • zamieszkują na terenie Gminy Miasto Świdnica,
  • zamierzają rozpocząć działalności gospodarczą na terenie Gminy Miasto Świdnica,
  • nie prowadzą działalności gospodarczej przed przystąpieniem i w momencie przystąpienia do konkursu,
  • są uczniami lub absolwentami szkoły ponadgimnazjalnej bądź studentami lub absolwentami szkoły wyższej.

  Etap I – przyjmowanie i weryfikacja zgłoszeń

  Osoby zainteresowane udziałem w konkursie zobowiązane są do złożenia kompletu prawidłowo wypełnionych dokumentów:

  • formularza zgłoszeniowego,
  • kserokopii dowodu osobistego,
  • oświadczenia o nieposiadaniu zarejestrowanej działalności gospodarczej,
  • zaparafowany i podpisany regulamin uczestnictwa w konkursie.

  Dokumenty rekrutacyjne należy składać do 30 czerwca 2010 r. w zamkniętej kopercie za pośrednictwem poczty/kuriera na adres:

  Urząd Miejski w Świdnicy

  ul. Armii Krajowej 49

  58 – 100 Świdnica

  w godz. 8.00-15.30.

  z dopiskiem „DEBIUT GOSPODARCZY – 2010″

  lub dostarczyć osobiście do Biura Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego (pokój 27, parter).

  Etap II – rozmowy rekrutacyjne:

  Rozmowy rekrutacyjne z uczestnikami konkursu przeprowadzane będą przez doradców zawodowych partnera projektu oraz jednego członka Komisji Konkursowej. Rozmowy dotyczyć będą m.in. motywów ubiegania się danej osoby o udział w projekcie, oceny predyspozycji do prowadzenia działalności gospodarczej, oceny doświadczenia zawodowego, dodatkowych kwalifikacji, oceny pomysłu na biznes m.in. pod kątem realności i trwałości.

  Poprzedni artykułOdkrywamy tajemnicę pastora…
  Następny artykułKolejne wsparcie dla Romów