Nowe władze Towarzystwa Regionalnego Ziemi Świdnickiej

  0

  We wtorek 22 czerwca o godzinie 17.00 w sali Cysterskiej Miejskiej Biblioteki Publicznej przy ulicy Franciszkańskiej rozpoczęło się walne zebranie sprawozdawczo-wyborcze Towarzystwa Regionalnego Ziemi Świdnickiej. Udziałem w spotkaniu zaszczycili zebranych członków TRZŚ przedstawiciele świdnickiego magistratu oraz dziennikarze lokalnych mediów. Wszystkich przywitał prezes Stanisław Kotełko oraz zaproponował, by zebranie poprowadziła Teresa Słupianek. Tak też się stało.

  Zebrani minutą ciszy uczcili pamięć zmarłego w połowie maja Andrzeja Scheera, wybitnego działacza Towarzystwa.

  Zaprezentowany porządek obrad przewidywał sprawozdanie Zarządu z działalności stowarzyszenia w latach 2006-2009, sprawozdania organów TRZŚ oraz udzielenie Zarządowi absolutorium za minioną kadencję. Następnie, stosownie do postanowień statutu stowarzyszenia, odbyły się wybory Rady Programowej TRZŚ, Zarządu, Komisji Rewizyjnej oraz Prezesa.

  Pierwszym punktem zebrania było przedstawienie przez Stanisława Kotełkę wszystkich działań Towarzystwa Regionalnego Ziemi Świdnickiej w ostatnich latach. Słuchając uważnie sprawozdania, nie dało się ukryć podziwu dla ludzi, którzy poświęcając swój własny czas, zrobili tak wiele dla Świdnicy. Warto podkreślić także, iż są to osoby, które podejmują się tych przedsięwzięć całkowicie społecznie, nie oczekując za to jakiejkolwiek zapłaty. Sympatyków i członków TRZŚ w swoich działaniach wspierają finansowo władze miasta i powiatu. Takie wspólne działania oraz wsparcie owocują satysfakcją ze zrealizowanych zadań. W sprawozdaniu wymieniono ich wiele. Na zakończenie Stanisław Kotełko podziękował wszystkim osobom działającym aktywnie w Towarzystwie, życząc organizacji dalszych sukcesów.

  Kolejnym punktem zebrania było sprawozdanie Komisji Rewizyjnej, które przedstawiła Lucyna Malinowska. W swoim wystąpieniu stwierdziła między innymi, że Towarzystwu nie grozi finansowa zapaść. Oba sprawozdania zostały przyjęte jednogłośnie. Również jednogłośnie udzielono absolutorium ustępującemu Zarządowi.

  Gorąca dyskusja, która rozwinęła się w trakcie zebrania i poprzedziła wybory, dotyczyła analizy dotychczasowej działalności stowarzyszenia oraz nowych propozycji i przygotowania planów najbliższych działań związanych z obchodami rocznicowymi 50-lecia istnienia Towarzystwa oraz rozwijania pracy TRZŚ w środowisku nauczycielskim i rozreklamowania stowarzyszenia wsród mieszkańców miasta oraz powiatu.

  Podczas wyborów władz na kolejną kadencję, w jawnym głosowaniu wybrano nową Radę Programową, w skład której weszli: Krystyna Bartela, Wiesława Jakubczyk, Ewa Wazdrąg, Małgorzata Chlebicka, Beata Moskal-Słaniewska, Zbigniew Curyl, Stanisław Kotełko, Agnieszka Dudzińska, Janina Kocemba-Koehler, Piotr Pamuła, Małgorzata Szwedo, Urszula Pawłowska, Teresa Słupianek, Wiesław Rośkowicz oraz Piotr Zagała.

  Do składu Komisji Rewizyjnej wybrani zostali: Małgorzata Braniecka, Lucyna Malinowska i Zenon Suliga.

  Nowy Zarząd tworzą: Teresa Słupianek, Agnieszka Dudzińska, Małgorzata Szwedo, Urszula Pawłowska, Małgorzata Chlebicka, Ewa Wazdrąg i Wiesław Rośkowicz.

  Funkcję Prezesa powierzono Urszuli Pawłowskiej, która zastąpiła na tym stanowisku Stanisława Kotełkę. Ustępujący prezes otrzymał od nowych władz drobne upominki oraz szczere podziękowania za dotychczasowe, długoletnie zaangażowanie w realizację ogromnej ilości inicjatyw Towarzystwa Regionalnego Ziemi Świdnickiej. Do podziękowań przyłączył się Tadeusz Niedzielski – dyrektor departamentu edukacji, kultury i spraw społecznych urzędu miejskiego w Świdnicy, który odczytał list gratulacyjny z życzeniami od prezydenta miasta Wojciecha Murdzka.

  Niebawem poinformujemy o ostatecznych wynikach ukonstytuowania się Zarządu i planach TRZŚ na najbliższy okres.

  [photospace]

  Poprzedni artykułRolls-Royce i Bentley w świdnickim rynku
  Następny artykułJawor okazał się najlepszy