Zmiany w oświacie – czy, kiedy i jak

  0

  Rozpoczęły się analizy kosztów i konsultacje z radnymi dotyczące możliwych oszczędności w świdnickiej oświacie. Dlaczego? Przed miastem bardzo duże wydatki na inwestycje, w tym również oświatowe, oraz ograniczony czas na pozyskiwanie funduszy unijnych.

  W 2010 roku w Świdnicy realizowany będzie największy od lat pakiet inwestycyjny. W 2011 budżet miasta musi być zrównoważony w obszarze dochodów i wydatków bieżących. Niepowtarzalna szansa na przeprowadzenie termomodernizacji znaczącej liczby budynków oświatowych do 2013 roku. To wyzwania, które wymagają, by już teraz wnikliwie przyjrzeć się wszystkim wydatkom i zapoczątkować konieczne zmiany. Oświata jest największą pozycją w świdnickim budżecie. Co roku mieszkańcy dopłacają najwięcej do tego właśnie obszaru.

  Propozycji zmian w oświacie jest kilka. Żadna z nich nie zostanie jednak wprowadzona bez wcześniejszej wnikliwej analizy ekonomicznej i społecznej. Stąd przygotowywane zestawienia, porównania kosztów, obrady komisji Rady Miejskiej, planowane na najbliższe tygodnie konsultacje w środowisku oświatowym. Wreszcie, po przeprowadzeniu dodatkowych analiz, o które wnioskowali świdniccy radni, w połowie lutego – szeroka debata.

  Nie chcemy, by zmiany odbiły się negatywnie na poziomie kształcenia. – zapewnia Waldemar Skórski, zastępca prezydenta Świdnicy. Stąd w pierwszej kolejności przyglądamy się kosztom obsługi księgowej i administracyjnej w placówkach oświatowych. Skumulowanie tych zadań w jednym miejscu z pewnością obniży wydatki na funkcjonowanie tej sfery. Chcemy również zadecydować, czy i w jaki sposób prywatyzujemy miejskie przedszkola. Proces ten z pewnością powinien być rozłożony na kilka lat i nie obejmie przedszkola integracyjnego. Chcemy, by bez znacznego wzrostu opłat dla rodziców, przedszkola zaczęły być prowadzone przez podmioty prywatne. Dbając o miejsca pracy i jakość opieki, pierwszeństwo w przejęciu placówek dalibyśmy obecnej kadrze.

  Kolejna zmiana dotyczyłaby Młodzieżowego Domu Kultury. Miasto zamierza zwrócić się do ościennych gmin oraz powiatu, których dzieci i młodzież korzysta z zajęć w MDK, by proporcjonalnie uczestniczyli w kosztach funkcjonowania placówki.

  Specyfika oświaty wymaga, by do ewentualnych zmian podejść szczególnie rozważnie i wziąć pod uwagę to, że proces przekształceń rozłożony będzie na kilka lat.

  Istotny jest przy tym fakt, że projekt termomodernizacyjny został zakwalifikowany do dofinansowania z funduszy unijnych. Co z tego wynika? Z jednej strony w ciągu najbliższych czterech lat Świdnica dostanie na inwestycje oświatowe ponad 8,5 mln zł. Z drugiej – miasto będzie musiało również zagwarantować własne środki w wysokości 9,5 mln zł.

  Staramy się o środki unijne wraz z czterema partnerami: gminą wiejską Świdnicą, Jaworem, Świebodzicami i Powiatem Świdnickim. Projekt pn. „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej pełniących funkcje edukacyjne i kulturalne na obszarze Przedgórza Sudeckiego i Niziny Śląskiej” umożliwi realizację największego w historii oświatowego pakietu inwestycyjnego. Efekt? Oszczędności na energii, ale przede wszystkim przyjazne dla ucznia warunki w Gimnazjach nr 1, 2, 3 i 4, Szkole Podstawowej nr 6 oraz Miejskim Przedszkolu Integracyjnym. – wyjaśnia Waldemar Skórski, zastępca prezydenta Świdnicy.

  [photospace]

  Poprzedni artykułWysoka porażka Polonii Sparty Świdnica
  Następny artykułSą jeszcze bilety na kabaret Łowcy.B