Świdnica ma budżet na 2010 rok

  0

  Świdnica ma budżet na 2010 rok. Za głosowało 10 radnych przeciw było 8, a 4 wstrzymało się od głosu,  Rada Miejska w Świdnicy zdecydowała o przyjęciu zaproponowanego przez prezydenta Wojciecha Murdzka budżetu miasta.

  – Budżet na 2010 r. nie jest łatwy ze względu na zjawiska kryzysowe, które sprawiają, że Świdnica – podobnie jak inne miasta – ma trudności w zdobywaniu dochodów – mówi Wojciech Murdzek, prezydent Świdnicy i dodaje. – Mimo niełatwego budżetu jestem jednak dobrej myśli ze względu na fakt, że mamy szansę na ogromne środki unijne. Przy tej okazji planujemy zrealizować największy od wielu lat program inwestycyjny. Przeznaczymy na ten cel ponad 40 mln zł. Właśnie inwestycjami chcemy oddziaływać na zjawiska kryzysowe. Miejskie przedsięwzięcia będą szansą na utrzymanie miejsc pracy bądź stworzenie nowych głównie w branży budowlanej i usługach.

  Zgodnie z planem w 2010 r. miasto przeznaczy na inwestycje ponad 40 mln zł. W ramach tych funduszy kontynuowana będzie przebudowa pl. św. Małgorzaty, budowa kolektora potoku Wapienniczka. Pojawią się również nowe inwestycje m. in. w ramach programu rewitalizacji przebudowana zostanie ul. Łukowa, rozpocznie się budowa wieży ratuszowej oraz centrum dla organizacji pozarządowych. Ambitny program inwestycyjny przewiduje środki na budowę nowego bloku mieszkalnego, kontynuowana będzie termomodernizacja szkół. Ruszy także I etap budowy centrum przesiadkowego.

  Dodajmy, że największą pozycję w budżecie – 35 proc. – stanowią wydatki na oświatę i wychowanie, kolejne miejsce z 18-procentowym udziałem zajmuje pomoc społeczna.

  Projekt budżetu pozytywnie zaopiniowała Regionalna Izba Obrachunkowa.

  W 2010 roku zaplanowano:

  • dochody w wysokości 136.718.916 zł,
  • wydatki w wysokości 163.033.716 zł,
  • deficyt w wysokości 26.314.800 zł zostanie pokryty z kredytu w wysokości 32. 283.000.
  Poprzedni artykułDziewczyny z Gimnazjum nr 1 najlepsze
  Następny artykułZawodnicy SVIDY znów wysoko