Sprawdź się w świecie reklamy

  0

  Do 17 lutego można składać prace do konkursu plastycznego pt. „Świat reklamy” organizowanego przez Policealne Studium Grafiki Reklamowej przy Zespole Szkół Ekonomicznych w Świdnicy

  – „Celem konkursu jest pobudzenie zainteresowań dzieci i młodzieży tematyką związaną z reklamą i sztuką. Konkurs ma zainspirować młodych ludzi do własnych poszukiwań ciekawych tematów związanych z reklamą oraz oryginalnych rozwiązań plastycznych.” – mówi Renata Rychlicka-Benyamin ze Studium Grafiki Reklamowej, odpowiedzialna za organizację konkursu.

  Głównym tematem pracy konkursowej powinna być reklama dowolnego współczesnego produktu lub usługi z wykorzystaniem znanego elementu z dziejów sztuki lub elementu historycznego.

  Konkurs skierowany jest do uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.

  Oto najważniejsze informacje:

  I. Kategorie wiekowe:

  • – kategoria pierwsza: gimnazjum,
  • – kategoria druga: szkoły ponadgimnazjalne.

  II. Technika prac:

  • – prace mogą być wykonane w dowolnej technice i formie, którą można oprawić za szkło (rysunek, malarstwo, collage, grafika warsztatowa lub komputerowa, fotografia analogowa lub cyfrowa, plakat),
  • – format nie większy niż A3,

  III. Warunki uczestnictwa:

  • – prace konkursowe muszą być opisane (imię i nazwisko, wiek, adres, nazwa szkoły lub pracowni plastycznej, nazwisko opiekuna),
  • – praca powinna zawierać tytuł i odwołanie się do inspiracji znanego dzieła sztuki (autor, tytuł pracy, kierunek w sztuce),
  • – prace należy przesłać do dnia 17 lutego 2010r. na adres: Studium Grafiki Reklamowej przy ZSE, ul. Pionierów 10, 58-100 Świdnica,
  • – prace będą oceniane przez jury powołane przez organizatora,
  • – prace stają się własnością organizatora, który zastrzega sobie prawo do ich publikowania i reprodukowania bez wypłacania honorarium,
  • – uczestnik z chwilą przystąpienia do konkursu akceptuje wszystkie zapisy regulaminu oraz wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby konkursu.

  IV. Wystawa i wręczenie nagród:

  • – dla laureatów najlepszych prac przewiduje się nagrody w dwóch kategoriach wiekowych,
  • – o wynikach konkursu nagrodzone osoby zostaną powiadomione przez organizatora,
  • – wręczenie nagród nastąpi w marcu 2010r. podczas „Dnia Otwartych Drzwi SGR”, a o dokładnym terminie organizator powiadomi nagrodzone osoby.

  Wszelkich informacji udziela: art.pl. Renata Rychlicka-Benyamin, tel. 74 852 23 92 lub poprzez stronę internetową sgr.swidnica.pl

  Poprzedni artykułO Konstytucji w hotelu
  Następny artykułDziewczyny z Gimnazjum nr 1 najlepsze