Gmina Świdnica przyklepała kasę

  0

  Podczas ostatniej w tym roku sesji Rady Gminy Świdnica radni jednogłośnie przyjęli uchwałę budżetową  na rok 2010.

  To już kolejny budżet w tej kadencji Rady Gminy, który jednomyślnie został przyjęty przez radnych. Dziękuję za zaufanie i współpracę w mijającym roku 2009. – Jednomyślna decyzja, której wyrazem było głosowanie oznacza, że przyszłoroczny budżet dopracowaliśmy w szczegółach. Życzmy sobie nawzajem abyśmy zrealizowali go w 100%. Z pewnością będzie to trudny okres ze względu na rok wyborczy i to nie tylko w administracji samorządowej ale i państwowej – tak mówiła Teresa Mazurek, wójt gminy bezpośrednio po głosowaniu nad budżetem.

  Dochody  2010 roku wyniosą 49 626 794 zł, w tym:
  – dochody bieżące 35 282 950 zł
  – dochody majątkowe 14 343 844 zł

  Wydatki budżetu planowane są na poziomie 51 363 069 zł, w tym wydatki na inwestycje stanowią kwotę 17 378 940 zł.  Wśród planowanych inwestycji na rok 2010 jedną z głównych będzie zakończenie procesu wodociągowania gminy oraz dalszy etap kanalizowania miejscowości, realizacja Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich tj. remont świetlicy w Lutomi i budowa nowej w Stachowicach, dalsze remonty dróg i budowa chodników przy drogach powiatowych, termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Bystrzycy Górnej, zakup nowego samochód specjalistycznego dla gminnych jednostek OSP.

  Deficyt budżetu ustala się w wysokości 1 736 275 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągnięcia kredytów i pożyczek 736 275 zł oraz sprzedaży papierów wartościowych na kwotę 1 mln zł.

  Przychody budżetu ustala się na kwotę 4 912 620 zł, które przeznacza się na sfinansowanie planowanego deficytu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tyt. emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów. Rozchody budżetu gminy ustala się na kwotę 3 176 345 zł.

  Nowością w przyszłorocznym budżecie jest Fundusz Sołecki, który w  Gminie Świdnica dla 33 sołectw wyniesie 425 043 zł. Wydatki bieżące stanowić będą 310 469 a wydatki majątkowe kwotę 114 574 zł.

  Poprzedni artykułMogło dojść do wielkiej tragedii!
  Następny artykułDowód osobisty za darmo