Dotacja dla Granicy

  0

  Po wielu latach starań wieś Granica będzie miała wreszcie świetlicę wiejską z prawdziwego zdarzenia. Gminie Strzegom udało się pozyskać na ten cel cel dotację w kwocie 472 tys. 128 zł. Całkowity koszt zadania to ponad 963 tys. zł.

  Świetlica wiejska jest ważnym obiektem w każdej małej miejscowości. Jej brak jest dla mieszkańców Granicy bardzo uciążliwy.
  Realizacja przedsięwzięcia polegającego na budowie tego obiektu przyczyni się do zaspokojenia potrzeb społecznych i kulturalnych, wpłynie także na poprawę integracji społecznej i wzrost tożsamości lokalnej mieszkańców wsi. Będzie miała również duże znaczenie dla wzrostu atrakcyjności terenu i poprawy jakości życia mieszkańców.

  Przypomnijmy, że na uwagę zasługuje zaangażowanie, z jakim mieszkańcy miejscowości zabiegali o wybudowanie świetlicy w swojej miejscowości. W kwietniu tego roku wieś odwiedził ówczesny wicemarszałek województwa dolnośląskiego, któremu przedstawiciele społeczności wiejskiej przedstawili problemy związane z  brakiem świetlicy. Jak widać ich wysiłki, wsparte merytorycznie przez Urząd Miejski w Strzegomiu, nie poszły na marne.

  Wybudowanie świetlicy przewiduje się z  końcem 2010 r. Wcześniej konieczne jest wyburzenie istniejących budynków świetlicy, wybudowanych w znacznej części z azbestu.

  Poprzedni artykułZestaw 2009 – Grand Prix dla Marka Wysockiego
  Następny artykułNowa “twarz” festiwalu