Święto w Krzyżowej

  0

  W dniach 5-7 czerwca 2009 r. w Krzyżowej odbędzie się szereg uroczystości związanych z Jubileuszem XX-lecia Fundacji ?Krzyżowa” dla Porozumienia Europejskiego.

  Bardzo ważnym elementem obchodów będzie pokazanie, że pojednanie często rodzi się z inicjatyw oddolnych, kreatywności, przyjaźni i współpracy jednostek i grup. Polska opozycja w swoich postulatach dążyła do przywrócenie społeczeństwu wolności, przyznaniu mu roli decydującej w procesach zachodzących w życiu publicznym, uniezależnieniu ruchów społecznych od władzy państwowej. Dowodem potwierdzającym sukces działań opozycjonistów jest różnorodność organizacji pozarządowych i ich coraz silniejsze zaangażowanie w aktualne sprawy.

  Głównym punktem obchodów będzie Konferencja (spotkanie młodszych i starszych przyjaciół i partnerów Fundacji z całej Europy), której celem jest wspólna refleksja nad stanem duszy europejskiej 20 lat po przełomie.

  Konferencja w Krzyżowej będzie także spotkaniem dolnośląskich organizacji pozarządowych i prezentacji ich dokonań lokalnej społeczności.

  Konferencja Jubileuszowa odbędzie się dokładnie w 20 rocznicę pierwszej konferencji nt. Krzyżowej, która zbiegła się z pierwszymi, wolnymi wyborami w Polsce. Nie bez znaczenia jest także bliskość terminu wyborów do Parlamentu Europejskiego, które odbędą się w niedzielę bezpośrednio po konferencji.

  Poprzedni artykułWielkie bitwy
  Następny artykułUkradł trzy czekolady