Nowa droga

    0

    We wtorek, 2 czerwca 2009 r., rozpoczęły się prace nad budową drogi dojazdowej do kliku posesji zlokalizowanych przy ul. Dworcowej w Żarowie. Ulica będzie utwardzona i wysypana niesortem.
    W latach dziewięćdziesiątych zaplanowano w tamtym miejscu wybudowanie dużego budynku i wytyczono ulicę, która otrzymała nazwę ?ul. Wspólna”. Planów tych nigdy nie zrealizowano, a przed kilkoma laty gmina przejęła ten teren za długi i sprzedała prywatnym inwestorom.

    W tej chwili wybudowane są dwa domy jednorodzinne, do których dojazd przebiegał przez teren należący do osoby prywatnej. Osoba ta zamierza rozpocząć budowę, a tym samym uniemożliwi dojazd. Dojazd do tych posesji był utrudniony szczególnie w sobotę, gdyż na placu przed targowiskiem parkują osoby odwiedzające targowisko.