Strona główna Urzędy

Urzędy

Urząd Miejski w Świdnicy
ul. Armii Krajowej 49,
58-100 Świdnica
tel. 74/856-28-00
fax. 74/856-87-21
e-mail: [email protected]

Urząd Gminy Świdnica
ul. B.Głowackiego 4,
58-100 Świdnica
Telefon: 74/852-12-26

e-mail: [email protected]

Starostwo Powiatowe w Świdnicy
58-100 Świdnica
ul. Marii Skłodowskiej – Curie 7
telefon: 74/85 00 400

e-mail: [email protected]

Urząd Skarbowy w Świdnicy
ul. M.Skłodowskiej-Curie 1-3
58-100 Świdnica
tel: 74/856-14-00
e-mail: [email protected]

Powiatowy Urząd Pracy w Świdnicy
ul. Marii Skłodowskiej-Curie 5
58-100 Świdnica
74/856 18 12

e-mail [email protected]

Zakład Ubezpieczeń Społecznych Inspektorat w Świdnicy
58-100 Świdnica
ul. Saperów 29
74/649-76-00