Strona główna Służby drogowe

Służby drogowe

Generalna Dyrekcja Dróg i Autostrad Oddział w Wałbrzychu
Ul. Wrocławska 142
tel. 74/841 03 65 wew. 15
(zimowe utrzymanie )www.gddkia.gov.pl

Dolnośląska Służba Dróg i Kolei
ul. Krakowska 28
50-425 Wrocław
tel.71/ 39 17 100, 71/ 39 17 101, 71/ 39 17 102

Obwód w Olszynie
(zimowe utrzymanie dróg)
74/845 33 57

Służba Drogowa Powiatu Świdnickiego
ul. Powstańców 12
58-140 Jaworzyna Śląskatel.: 746 622 920 (10 linii)
tel. kom: 601 99 86 30
fax: 74 855 14 15

Numery wewnętrzne:
Sekretariat 12
Pion Techniczny 13 i 21
Zajęcie Pasa Drogowego 14
Przygotowanie Inwestycji 15
Zaopatrzenie 16
Kierownik Pionu Służby Liniowej 23
Zimowe Utrzymanie Dróg 25

[email protected]
http://www.sdps.swidnica.pl/

Farma Miejska
ul. Śląska 11
58-100 Świdnica
tel. 74/ 851 39 88
(utrzymanie dróg gminnych w Świdnicy)