Strona główna Regulamin forum internetowego swidnica24.pl

Regulamin forum internetowego swidnica24.pl

POSTANOWIENIA OGÓLNE.
Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z forum na portalu internetowym  www.swidnica24.pl, prowadzonym przez Portal Świdnica24.pl Marek Kowalski z siedzibą w Świdnicy przy ul. Rynek 33/4, NIP 884 – 000 – 27 – 61.
Forum jest wyodrębnioną z portalu internetowego www.swidnica24.pl częścią, która służy do prowadzenia dyskusji, wymiany myśli, poglądów, opinii na temat(y) poruszane na Forum lub też te, które według Twojej opinii będą zasługiwały na uwagę.
Użyte w niniejszym regulaminie określenia oznaczają:
1)       Administrator – osoba prowadząca i zarządzająca portalem internetowym www.swidnica24.pl i funkcjonującym na nim Forum,
2)       Redaktor Naczelny – osoba strzegąca porządku na portalu internetowym i Forum. Redaktor Naczelny jest jednocześnie moderatorem Forum swidnicy24.pl oraz posiada uprawnienia modyfikacji jego zawartości, usuwania treści niezwiązanych z tematyką Forum bądź sprzecznych z prawem lub dobrymi obyczajami.
3)       Forum – wyodrębniona z całości część portalu internetowego www.swidnica24.pl.
4)       Użytkownik – osoba, która ma prawo do przeglądania zawartych na Forum treści oraz rozpoczynania nowych wątków czy komentarzy.
5)       Post/komentarz – wiadomość wysyłana przez użytkownika do określonego wątku.
6)       Logowanie – proces identyfikacji użytkownika Forum przez system informatyczny na podstawie nazwy użytkownika oraz używanego przez niego adresu e-mail po wpisaniu kodu i akceptacji regulaminu.
UŻYTKOWNICY.
Użytkownikiem jest każda osoba akceptująca regulamin Forum Swidnica24.pl.
Podczas rejestracji wymagane jest podanie: imienia, adresu e-mail oraz kodu podanego na wyświetlanym obrazku.
Każdy użytkownik działa na Forum pod nazwą. Nazwą użytkownika nie jest tożsama z jego imieniem czy nazwiskiem.
Użytkownik publikujący swoje wypowiedzi na forum, niniejszym upoważnia nieodpłatnie Portal Świdnica24.pl Marek Kowalski  będący właścicielem portalu internetowego www.swidnica24.pl do:
1)       zapisywania publikowanych wypowiedzi w pamięci komputera,
2)       obróbki cyfrowej, celem dostosowania ich do wymogów serwisu
3)       publikowania i rozpowszechniania nadesłanych przez Użytkownika wypowiedzi w sieci Internet,
4)       włączania ich (lub ich fragmentów) do innych utworów i tworzenia opracowań
5)       wytwarzania określoną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową w dowolnym formacie
6)       rozpowszechniania utworu na każdym nośniku audiowizualnym, a w szczególności na nośniku magnetycznym oraz wszystkich typach nośników przeznaczonych do zapisu cyfrowego, jak również w postaci drukowanej
7)       umieszczania utworu w bazach danych
Rejestr użytkowników prowadzi administrator.

POSTY
Każdy z użytkowników ma prawo w granicach oznaczonych niniejszym regulaminem do zamieszczania postów na Forum.
Komentarz wysłany wielokrotnie zamieszczany jest tylko raz.
Administrator nie ponosi odpowiedzialności za treści zamieszczone na Forum przez użytkowników.
Zamieszczanie na Forum treści sprzecznych z prawem i dobrymi obyczajami oraz komentarzy zawierających wulgaryzmy, propagujące alkohol, środki odurzające, narkotyki, obrażające osoby publiczne, obrażające inne narodowości, religie, rasy ludzkie, zawierające informacje obarczające niesprawdzonymi zarzutami inne osoby, przyczyniające się do łamania praw autorskich  JEST ZABRONIONE. Za opublikowanie postu zawierającego takie treści odpowiada wyłącznie użytkownik. Redaktor naczelny ma prawo usunąć post niezgodny z niniejszym regulaminem, a w przypadku złamania prawa przez użytkownika na Forum administrator ma prawo powiadomić odpowiednie organy ścigania.
Administrator ponadto nie zamieszcza komentarzy/postów, które są: bezpośrednim atakiem na interlokutorów, zawierają linki do prywatnych stron WWW, zawierają dane osobowe, teleadresowe lub adresy mailowe, zawierają awatar naruszający prawo lub dobre obyczaje, są reklamami, są spamem czyli nie mają nic wspólnego z komentowanym artykułem
nawołują do agresji, są niestosowne w kontekście informacji o śmierci osoby publicznej bądź prywatnej
Komentarze/posty z uwagami skierowanymi do redakcji serwisu. W takiej sytuacji prosimy o kontakt mailowy z redakcją [email protected]

Postanowienia końcowe
Administrator obowiązany jest powiadomić użytkowników o każdej zmianie regulaminu.
Brak akceptacji postanowień regulaminu wiąże się niemożliwością korzystania z Forum.