Nagrody kulturalne – czas na wnioski

  0

  Do 15 sierpnia przyjmowane są wnioski w sprawie nagród w dziedzinie kultury. Mogą z takim wnioskiem występować m. in. stowarzyszenia działające w mieście w zakresie kultury, jednostki kultury i oświaty, Komisja Kultury, Sportu i Współpracy Międzynarodowej Rady Miejskiej w Świdnicy.

  Wniosek o przyznanie nagrody powinien zawierać: dane osobowe kandydata proponowanego do nagrody lub nazwę podmiotu i jego adres; informację dotyczącą całokształtu dotychczasowej działalności albo informację o osiągnięciach, za które nagroda ma być przyznana oraz uzasadnienie.

  Dla osób najbardziej wyróżniających się w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury,  których miejscem zamieszkania lub terenem działania jest miasto Świdnica, przewidziano nagrodę indywidualną lub zbiorową. Nagrody przyznawane są w szczególności: artystom, twórcom, organizatorom przedsięwzięć kulturalnych, popularyzatorom kultury, pracownikom miejskich jednostek kultury i oświaty.

  Stosowne wnioski (formularz w załączniku) należy składać do 15 sierpnia w Urzędzie Miejskim w Świdnicy (ul. Armii Krajowej 49), pok. nr 27, zaadresowane na Departament Edukacji, Kultury i Spraw Społecznych.

  Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr tel. (74) 856-28-52. Uchwała w sprawie nagród (XLIII/521/10 z 26 marca 2010 r.) dostępna jest na stronie: www.swidnica.bip-gov.info.pl (zakładka: Prawo lokalne).

  Poprzedni artykułStarocie w każdą pierwszą sobotę
  Następny artykułPrzed nami Festyn Średniowieczny