Strona główna 112

112

Komenda Powiatowa Policji w Świdnicy
ul. Jagiellońska 23
58-100 Świdnica

sekretariat
telefon – 74/ 85 82 214

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Świdnicy
ul Alei Niepodległości 8-10
tel 74/851 88 88

Straż Miejska w Świdnicy
ul. Traugutta 1,
tel. alarmowy 986 czynny całą dobę
tel. 74/851-28-88

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Powiatowe Pogotowie Ratunkowe w Świdnicy
pl. Wojska Polskiego 2a
58-100 Świdnica
tel 999 czynny całą dobę

sekretariat
tel. 74/ 850-09-90

Centrum Powiadamiania Ratunkowego w Świdnicy
Al. Niepodległości 8
58-100 Świdnica
tel. 74/852-24-44

Wydział Zarządzania Kryzysowego
al. Niepodległości 8 58-100 Świdnica
tel/fax: 74/851 88 94
[email protected]