Sesja Rady Miejskiej w Świdnicy

  Sesja Rady Miejskiej w Świdnicy

  0
  PODZIEL SIĘ
  Kiedy:
  26 Maj 2017@10:00 – 17:00
  2017-05-26T10:00:00+02:00
  2017-05-26T17:00:00+02:00
  Gdzie:
  sala narad USC Świdnica
  Armii Krajowej
  Świdnica
  Polska

  PORZĄDEK OBRAD:
  1. Otwarcie XXXIII sesji Rady Miejskiej i stwierdzenie quorum.
  2. Przedstawienie porządku obrad XXXIII sesji Rady Miejskiej.
  3. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
  4. Przyjęcie protokołu z XXXII sesji Rady Miejskiej.
  5. Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Miasto Świdnica
  z uwzględnieniem przejęcia wywozu odpadów z nieruchomości niezamieszkałych od
  dnia 1 października 2016 r.
  6. Przedstawienie projektów uchwał i ich podjęcie- (zał. nr 1, proj. XXXIII/: 1-7).
  7. Sprawozdanie Prezydenta Miasta z działalności po 28.04.2017 r.
  8. Interpelacje, zapytania oraz wnioski radnych i komisji.
  9. Oświadczenia i sprawy organizacyjne.
  10. Zakończenie XXXIII sesji Rady Miejskiej w Świdnicy.

  Uwaga !
   Ok. godz. 15.00 godzinna przerwa.
   W godz. 16.00 – 16.30 – wystąpienia mieszkańców miasta (wg ustalonego porządku).

  Wykaz projektów uchwał na XXXIII sesję Rady Miejskiej
  XXXIII/1. zmieniająca uchwałę nr XXXII/344/17 Rady Miejskiej w Świdnicy z dnia
  28 kwietnia 2017 r. w sprawie udzielenia z budżetu Gminy Miasta Świdnicy na 2017 r.
  dotacji celowych na planowane prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane
  przy zabytkach zlokalizowanych na terenie Świdnicy, wpisanych do rejestru zabytków
  XXXIII/2. w sprawie wyrażenia woli przystąpienia przez Gminę Miasto Świdnica do
  realizacji projektu partnerskiego pn. „Budowa dróg rowerowych w Gminie Wiejskiej
  i Miejskiej Świdnica w celu redukcji niskiej emisji”
  XXXIII/3. w sprawie zmiany budżetu
  XXXIII/4. zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta
  Świdnicy
  XXXIII/5. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalania opłat za korzystanie z cmentarzy
  i urządzeń cmentarzy komunalnych Świdnicy
  XXXIII/6. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Miejskiego Ośrodka
  Pomocy Społecznej w Świdnicy
  XXXIII/7. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Miejskiego Ośrodka
  Pomocy Społecznej w Świdnicy