List otwarty do prezydent Świdnicy

List otwarty do prezydent Świdnicy

14
PODZIEL SIĘ

Na prośbę grona pedagogicznego Gimnazjum nr 4 publikujemy list otwarty do prezydent Świdnicy Beaty Moskal-Słaniewskiej. Redakcja Swidnica24.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść listu.

Grono Pedagogiczne Świdnica, 27.03.2017 r.

Gimnazjum nr 4

im. Noblistów Polskich w Świdnicy

Prezydent Miasta Świdnicy

Pani Beata Moskal – Słaniewska

w odpowiedzi na zarzuty i słowa Prezydent Miasta Świdnicy kierowane do rady pedagogicznej Gimnazjum nr 4 w Świdnicy podczas nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej Świdnicy z dnia 24 marca 2017r., na której przedstawiono nową opinię Dolnośląskiego Kuratora Oświaty .

Grono pedagogiczne z zaskoczeniem i niedowierzaniem słuchało monologu
Pani Prezydent na temat naszej szkoły. Pomimo próśb naszych oraz dwójki radnych: Zofii Skowrońskiej – Wiśniewskiej i Krzysztofa Lewandowskiego nie został udzielony nam głos, by odpowiedzieć na pytania, które kierowała Pani w naszą stronę. Dlatego też zdecydowaliśmy się na napisanie tego Listu Otwartego, by Prezydent, radni, mieszkańcy Świdnicy oraz rodzice i uczniowie naszej szkoły mogli zapoznać się z naszym stanowiskiem i naszą oceną zaistniałej sytuacji.

Zarzucono nam niepodjęcie rozmów z Urzędem Miejskim dotyczących przyszłości naszej placówki, co jest absolutną nieprawdą. W dniu 2 lutego 2017r. zostało przesłane pismo do Pani Prezydent z pytaniami dotyczącymi przekształcenia naszej szkoły w ośmioletnią szkołę podstawową oraz sytuacji kadrowej nauczycieli i jej pracowników. W odpowiedzi na nie Dyrektor Wydziału Oświaty spotkał się z radą pedagogiczną w dniu 7 lutego 2017r. na dużej przerwie. W naszej szkole trwa ona 15 minut – tyle czasu postanowiono nam poświęcić. Dowiedzieliśmy, że w Świdnicy nie jest przewidywany „plan B” dla żadnego z gimnazjów i nie ma pola do dalszej dyskusji.

Pani Prezydent zapytała dlaczego nie było nas na spotkaniu z mieszkańcami Zarzecza, które odbyło się w naszej szkole 9 marca 2017r. Jak Pani dobrze wie, miało ono miejsce już po zatwierdzeniu Przez Radę Miasta uchwały w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego z dnia 17 lutego 2017. Po spotkaniu z dyrektorem Tadeuszem Niedzielskim znaliśmy Pani stanowisko. Czekaliśmy na opinię kuratora.

Jego decyzja dała nadzieję, że pomysł stworzenia ośmioletniej szkoły podstawowej na bazie Gimnazjum nr 4, o który pytaliśmy w pierwszym piśmie, mógłby się urzeczywistnić.

W odpowiedzi na pismo Prezydent Miasta Świdnicy do rady pedagogicznej Gimnazjum nr 4 w Świdnicy z dnia 20 marca 2017 r. rada pedagogiczna wystosowała odpowiedź, w której dziękowała za zapewnienia Pani Prezydent, iż podejmie starania, byśmy jak najmniej odczuli negatywne skutki zmian w reformie oświaty. Wyraziliśmy też nadzieję, że możemy liczyć na równie dobrą jak dotychczas współpracę oraz wsparcie przy organizacji i planowaniu pracy w nowej szkole podstawowej. Zapewniliśmy przy tym, że liczymy się z koniecznością uzupełniania etatów w innych szkołach przez kilkoro z nas.

Dlatego też nie rozumiemy zarzutów pani Prezydent o braku naszej obecności w rozmowach o losie naszej szkoły.

Przypominamy również o słowach Pani Prezydent, które padły na spotkaniu w dniu 30 stycznia 2017 z dyrektorami placówek oświatowych, radnymi, na którym byli również obecni rodzice i nauczyciele o tym, by nie próbować umawiać się z Panią na rozmowy, gdyż nie ma Pani czasu na spotkania z nauczycielami, rodzicami.

Ze zdumieniem słuchaliśmy Pani słów o „gwoździu do trumny, który przybijamy sobie”, wyrażając oklaskami aprobatę dla wypowiedzi radnych popierających nasze starania o zaistnienie jako nowa ośmioletnia szkoła podstawowa.

Nie rozumiemy Pani kontrargumentów. Skoro Miasto zauważa, że uczniowie szkoły Podstawowej nr 6 nie tylko przez dwa kolejne lata szkolne nie zmieszczą się w jednym budynku bez wprowadzenia dwuzmianowości, to dlaczego nie chce utworzyć odrębnej szkoły podstawowej dla mieszkańców Osiedla Zarzecze?

Jakimi kwestiami – finansowymi, społecznymi, dobrem dzieci – czym Państwo kierujecie się trwając przy swoim stanowisku?

Zapisy nowej ustawy mówią, że od roku 2023 szkoła podstawowa nie będzie mogła istnieć w dwóch budynkach. Ani razu Pani o tym w swoich wypowiedziach nie wspomniała. Obawiamy się, że z powodów znanych tylko Miastu w budynku przy ul. Jodłowej 21 w Świdnicy, jeszcze szybciej niż przewidują to przepisy, zostanie zaniechane nauczanie i przestanie on wchodzić w struktury Szkoły Podstawowej nr 6. Automatycznie dzieci z tego rejonu miasta zostaną skazane na naukę w przepełnionej szkole, z bardzo licznymi klasami i z perspektywą dwuzmianowości.

Niezrozumiałe jest dla nas stanowisko Pani dotyczące obaw o rekrutację uczniów do naszej szkoły, poczynając od roku 2017/2018. Takich zastrzeżeń nie wyraża Pani wobec szkoły podstawowej, która miałaby powstać na bazie Gimnazjum nr 2 w Świdnicy. W naszej opinii sytuacja tych szkół byłaby identyczna.

Proszę nas źle nie zrozumieć. Jesteśmy jak najbardziej za przekształceniem Gimnazjum nr 2 w ośmioletnią szkołę podstawową zgodnie z opinią kuratora. Zauważamy potrzebę istnienia dwóch szkół podstawowych również w tym rejonie Świdnicy.

Zastanawia nas tylko, dlaczego wobec nas stosowane są inne standardy i dlaczego nie daje się nam równych szans.

Oczywiście, że w sytuacji, gdy rozpoczynamy działalność szkoły podstawowej rekrutacją tylko do pierwszej klasy, stajemy, zgodnie ze słowami Pani Prezydent, przed widmem braku pracy lub pełnych etatów dla nauczycieli przedmiotowców już w nadchodzącym roku szkolnym. W naszym piśmie do Pani Prezydent informowaliśmy o gotowości rozpoczęcia rekrutacji do klas pierwszych, czwartych i siódmych w nadchodzącym roku szkolnym. Absolutnie nie nalegaliśmy i nie zabiegaliśmy o to, by urząd obligatoryjnie wskazał (chociaż jest możliwe zgodnie z ustawą) uczniom klas siódmych Szkoły Podstawowej nr 6 szkołę podstawową, która miałaby powstać na bazie Gimnazjum nr 4 jako miejsce realizacji obowiązku szkolnego.

Nie chcemy nikogo przymuszać, by chodził do naszej szkoły.

Jeszcze raz powtarzamy nasze sugestie z poprzedniego pisma do Pani Prezydent: „Dobra opinia szkoły w środowisku lokalnym oraz na terenie Świdnicy skutkuje telefonami, pytaniami rodziców zainteresowanych zapisaniem dzieci w roku szkolnym 2017/2018 do klas pierwszych, czwartych i siódmych w szkole podstawowej w budynku Gimnazjum nr 4. Obawiając się dwuzmianowości w dotychczasowych szkołach, wskazując na bliskość miejsca zamieszkania, znając infrastrukturę szkoły i powołując się na jej osiągnięcia chcą przenieść dzieci do naszej placówki. Te wyrazy uznania i aprobaty dla dorobku, tradycji Gimnazjum nr 4 są dla nas (nauczycieli) potwierdzeniem tezy, że mamy potencjał oraz, że jest potrzeba środowiska lokalnego, by utworzyć u nas ośmioletnią szkołę podstawową.”

Sądzimy, że jest możliwe, by utworzyć w naszej szkole co najmniej jedną klasę pierwszą, czwartą i siódmą, do których uczniowie zostaliby zapisani na wniosek rodziców a nie ze wskazania Urzędu. Sytuacja taka uchroniłaby większą część naszych nauczycieli przed brakiem etatu. Wystarczy tylko dobra wola Urzędu Miasta, której w tym momencie nie dostrzegamy. Dlaczego pani Prezydent w swych wypowiedziach nie wspomina o proponowanym przez nas rozwiązaniu? Dlaczego uporczywie powtarza, że w nadchodzącym roku szkolnym mogliśmy tylko rozpocząć rekrutację tylko do klasy pierwszej, nie wspominając słowem o innych alternatywach, które są możliwe do zrealizowania w naszej szkole i będą częściowo stosowane w szkole podstawowej, która miałaby powstać na bazie Gimnazjum nr 2?

Dlaczego nas nie mógłby dotyczyć podobny plan, jaki zaistniał dla Gimnazjum nr 2?

Dziwią, niepokoją a najbardziej chyba zasmucają wypowiedzi Pani Prezydent oraz jej współpracowników, którzy starają się wszystkich przekonać, że nie ma innej alternatywy dla dzieci z Zarzecza, jak tylko nauka w dwóch budynkach szkolnych.

Nadal nie rozumiemy wizji, którą straszy nas Pani Prezydent, że w przypadku, gdy staniemy się odrębną placówką nastąpi konieczność zwolnienia niektórych pracowników już we wrześniu 2017. Nie widzimy powodów, dla których nasi pedagodzy nie mogliby uzupełniać pensum w Szkole Podstawowej nr 6 lub w innych świdnickich szkołach, w których wiemy, że na pewno będą wakaty.

Czujemy się urażeni sugestią Pani Prezydent, ze jesteśmy przez kogoś sterowani, manipulowani. My odnosimy wrażenie, że to Pani manipuluje faktami i w swych wypowiedziach mówi o wygodnych tylko dla Urzędu rozwiązaniach, wprowadzając w ten sposób w błąd radnych, mieszkańców miasta Świdnicy i zainteresowane osoby.

Na koniec chcemy wszystkich zapewnić, że z równą pasją będziemy pracować w Szkole Podstawowej nr 6, jak pracowalibyśmy w odrębnej placówce, gdyż dobro dzieci zawsze było i jest dla nas ponad wszelkimi podziałami politycznymi i kwestiami finansowymi.

Z poważaniem

Grono Pedagogiczne Gimnazjum nr 4 w Świdnicy

Do wiadomości:

Tomasz Całka, Dyrektor Gimnazjum nr 4 w Świdnicy
Tadeusz Niedzielski, Dyrektor Wydziału Oświaty UM w Świdnicy
Radni Rady Miejskiej w Świdnicy
Komisja Oświaty
Dolnośląski Kurator Oświaty Roman Kowalczyk
Region Dolny Śląsk NSZZ “Solidarność” w Świdnicy, Związek Nauczycielstwa Polskiego Oddział w Świdnicy
Mieszkańcy Miasta Świdnicy oraz zainteresowane osoby.

 • Harrison Jones

  Kolejni roszczeniowi nauczyciele… ogladalem ostatnia sesje rady miasta i nie rozumiem jak Ci pedagodzy mysla o swojej pracy w przyszlosci. Przeciez gdyby nie przewodniczacy rady i prezydent to czesc z nich by stracila prace juz we wrzesniu tego roku. A reszta pozniej by poleciala…

  • rentier

   Proszę sobie wazelinę wytrzeć bo już się kałuża zebrała 😉

   • Mariusz

    Poziom dyskursu poniżej krytyki. O uczniów i nauczycieli trzeba dbać a nie napuszczać wszystkich na siebie z powodu własnej niemocy… Drogi Dyrektorze!

  • Obi von Kenobi ;-)

   Widziały gały co wybrały ? Chcieliście „dojnej zmiany” i pińset i 8 lat w podstawówce to macie.
   A w TVPis mówią że to nie plwociny tylko deszcz pada ;-))
   Znów im zaufajcie.

  • Janusz B.

   dokładnie. był czas na protesty. wiadomo że gimnazja miały zniknąć – czemu w ub.roku ci nauczycieli milczeli? z G1 jeździli na protesty do Warszawy, a G4 na co czekało? wiem że głosy w tym gimnazjum są podzielone, myślę że są po prostu rozgrywani może przez swojego przełożonego albo agresywną radną…. nie wiem… czyje to interesy

 • Ewka

  Ktoś nieźle manipuluje tymi nauczycielami, przecież to osoby wykształcone…Nie rozumieją, że dzięki rozwiązaniu przyjętemu przez radę miejską będą mieli pracę. Zostaną u nich klasy II i III gimnazjum, dostaną VII podstawówki i rachunek jest na zero. Mają tyle samo uczniów i tyle samo godzin nauki. Później odchodzi III klasa i przychodzi znowu VII. Nie rozumiem o co ten krzyk? Dzieci mają super warunki do nauki – młodsze pozostają w budynku przy ul. Wodnej, starsze w drugim budynku przy ul. Jodłowej. W miejscach dostosowanych do ich wieku i potrzeb i wszyscy mają pracę.

  • BA

   Proponuję przeczytać list uważnie, ponieważ umyka to, co jest najistotniejsze i najważniejsze. Chodzi o to, jak pani prezydent traktuje ludzi i jakie jest jej prawdziwe oblicze. Po pierwsze zlekceważyła głos dwójki radnych będących przedstawicielami mieszkańców (to poco jest Rada, gdy lekceważy się głosy nie będące po myśli?), po drugie nie interesował ją głos nauczycieli i wyrwało jej się zdanie stanowiące wprost zastraszanie. Do tego wykazano jasno i dobitnie, że prezydent posługuje się kłamstwem (od dwóch lat próbuję to pokazać, że używa bez skrupułów takich metod jak kłamstwo i manipulacja). Na początku kadencji BMS sama wybrała sobie oświatę za pole swojej działalności. Dziś widać jak słabo jej to wychodzi i dlatego traci opanowanie i pokazuje to, co do tej pory udawało jej się ukryć. Szkoda, że mieszkańców niewiele interesuje los miasta i nie sądzę, żeby wyciągnęli wnioski z wczorajszego niusa roku i dzisiejszej dokładki 🙁

   • Ewka

    Z tego co pamiętam, co czytałam na świdnickich portalach, to głos nauczycieli i rodziców chyba interesował prezydent – była debata otwarta, były spotkania z dyrektorami, nauczycielami i rodzicami. Ciekawi mnie, dlaczego wtedy nauczyciele Gimnazjum nr 4 nic nie mówili, że mają pomysł, aby w ich budynku powstała podstawówka? Teraz, kiedy zakończyły się negocjacje z kuratorem, kiedy wypracowano kompromis, tak jak napisałam, który uchroni miejsca pracy i da dzieciom doskonałe warunki do nauki – to nagle nauczyciele Ci robią raban??? Nie dogodzi się wszystkim. A co do wczorajszego niusa – to nie przypominam sobie, aby któryś dotyczył prezydent Świdnicy.

    • BA

     Czyżby?

   • Janusz B.

    Pani BA zapomniała chyba celowo o tym jak traktowali ludzi panowie poprzednicy pani prezydent? o nich zawsze BA pisze w superlatywach a o BMS jak najgorzej. jest pani małą podłą osóbką związaną bardzo z układem poprzednim najwyraźniej.

    • BA

     Ostro pojechane panie związany z układem obecnym jak widać najwyraźniej. Ja tylko chciałam pokazać, kto rządzi naszym miastem. Proszę powiedzieć, gdzie skłamałam? Mogę jeszcze dołożyć, jak ostatnio nie spodobała jej się wypowiedź radnej opozycji, więc na nią nakrzyczała. No i nie przypominam sobie, żebym kogokolwiek nazwała podłym, nawet jak ktoś mnie mocno wyprowadził z równowagi, a pan to zrobił.
     A co do porównań prezydentów, to proszę pokazać jeden przykład (mnie wystarczy jeden, ale poparty rzetelnymi faktami oczywiście), gdzie poprzedni prezydent celowo skłamał, kogoś nakrzyczał, poniżył itd.

     • Mariusz

      Droga BA, skąd tyle jadu, nienawiści i frustracji wywołuje w Pani postać BMS ? Jakie to muszą być traumy, dawne urazy, utajnione kompleksy, które trują Panią i śmieszą od miesięcy świdniczan. Może warto to przepracować z terapeutą, dla własnego zdrowia… Rozbija się Pani o BMS jak o skałę.

     • BA

      A może faktycznie masz rację. Muszę to przemyśleć. Prawda i tak wyjdzie na jaw (ba, już wychodzi i to znacznie większymi krokami niż się spodziewałam), a ja tu niepotrzebnie psuję sobie wieczór.

     • Mariusz

      Anita też brzmi lepiej niż BA 🙂