Kalendarz

Kalendarz

Cze
16
pt
Wystawa malarska Franciszka Jowika @ Świdnica
Cze 16@10:00 – Lip 5@18:00

Od 16 czerwca w Wieży Ratuszowej w Świnicy będzie można oglądać nową wystawę malarską Franciszka Jowika. Urodzony w Szczawnie-Zdroju artysta tym razem zaprezentuje obrazy zebrane pod tytułem „To takie proste… Abstrakcja”.

Franciszek Jowik zawodowo i czynnie uprawiający sport (kolarstwo szosowe). Malarstwo traktuje jako życiową pasję – widzenie świata przez pryzmat surrealistycznych, impresjonistycznych i abstrakcyjnych doznań. W latach 1980 – 90 preferował rzeźbę w drewnie – wszystkie prace prezentował poza granicami kraju (Niemcy, Austria). W malarstwie olejnym stosuje technikę własną. Ulubionymi tematami artysty są marynistyka, sceny rodzajowe, pejzaż i  portret.

Wystawa potrwa do 5 lipca.

Cze
28
śr
Sesja Rady Miejskiej @ sala narad USC Świdnica
Cze 28@10:00 – 18:00

PORZĄDEK OBRAD:
1.Otwarcie XXXIV sesji Rady Miejskiej i stwierdzenie quorum.
2.Przedstawienie porządku obrad XXXIV sesji Rady Miejskiej.
3.Wręczenie medalu Prezydent Miasta i złożenie podziękowania za współpracę od Zarządu Wojewódzkiego Związku Żołnierzy Wojska Polskiego.
4.Wręczenie nagród Primus Inter Pares najlepszym, tegorocznym absolwentom świdnickich gimnazjów.
5.Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
6.Przyjęcie protokołu z XXXIII sesji Rady Miejskiej.
7.Rozpatrzenie sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Miasta Świdnicy za 2016 rok i udzielenie Prezydentowi Miasta absolutorium:
a) wystąpienie Prezydent Miasta w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu za 2016 r.,
b)    przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2016 r.,
c) przedstawienie stanowiska Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Świdnicy w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu oraz sprawozdania finansowego za 2016 rok,
d)przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Prezydent Miasta za 2016 r.,
e)przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie wniosku Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium Prezydent Miasta za 2016 r.,

Podjęcie uchwał:
– w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu za 2016 rok,
– w sprawie udzielenia Prezydentowi Miasta Świdnicy absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2016 rok .
8. Uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru Świdnicy – Osiedle Zawiszów – (zał. nr 1, proj. XXXIV/5).9. „Raport o stanie bezrobocia i przeciwdziałaniu bezrobociu w Świdnicy w 2016 r.”.10.„Raport o stanie przedsiębiorczości w Świdnicy w 2016 r.”.11. Przedstawienie projektów uchwał i ich podjęcie
12. Sprawozdanie Prezydenta Miasta z działalności po 26.05.2017 r.
13. Interpelacje, zapytania oraz wnioski radnych i komisji.*
14. Oświadczenia i sprawy organizacyjne.
15. Zakończenie XXXIV sesji Rady Miejskiej w Świdnicy.

Ok. godz. 15.00 godzinna przerwa.
W godz. 16.00 – 16.30 – wystąpienia mieszkańców miasta (wg ustalonego porządku).

* Punkt Interpelacje, zapytania oraz wnioski radnych i komisji zrealizowany zostanie bezpośrednio po godzinnej przerwie. W przypadku realizacji porządku obrad bez godzinnej przerwy, punkt ten pozostanie bez zmian.

WYKAZ UCHWAŁ. KLIKNIJ TU

Sesja Rady Powiatu @ sala narad starostwa pok. 225
Cze 28@15:00 – 18:00

Sesja Rady Powiatu Świdnickiego odbędzie się najbliższą środę 28 czerwca, o godz. 15.00, w sali narad Starostwa Powiatowego w Świdnicy, sala 225, II piętro.

Porządek obrad
1. Otwarcie obrad XXIII sesji Rady Powiatu w Świdnicy.
2. Stwierdzenie prawomocności sesji.
3. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków.
4. Przedstawienie porządku obrad sesji.
5. Przyjęcie protokołu XXII sesji Rady Powiatu.
6. Sprawozdanie Starosty z działalności Zarządu Powiatu w okresie od poprzedniej sesji.
7. Interpelacje i zapytania radnych.
8. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu za 2016 rok i absolutorium dla Zarządu Powiatu w Świdnicy:
a) przedstawienie sprawozdania Zarządu z wykonania budżetu za 2016 rok,
b) przedstawienie opinii składu orzekającego RIO o sprawozdaniu z wykonania budżetu Powiatu Świdnickiego za 2016 rok,
c) przedstawienie sprawozdania finansowego wraz z opinią biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego za 2016 rok,
d) przedstawienie informacji o stanie mienia komunalnego,
e) przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu Świdnickiego wraz z opinią Komisji Rewizyjnej w sprawie wykonania budżetu powiatu za 2016 rok,
f) przedstawienie opinii składu orzekającego RIO do wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu w Świdnicy,
g) podjęcie uchwał w sprawie:
– zatwierdzenia sprawozdania finansowego Powiatu Świdnickiego za 2016 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2016 rok,
– absolutorium dla Zarządu Powiatu w Świdnicy z tytułu wykonania budżetu powiatu za rok 2016.
9. Podjęcie uchwał w sprawie:
a) zmiany budżetu powiatu na 2017 rok,
b) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Świdnickiego,
c) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Świdnicy za okres od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r.,
d) oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Świdnicy,
e) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Powiatowe Pogotowie Ratunkowe w Świdnicy za okres od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r.,
f) oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Powiatowe Pogotowie Ratunkowe w Świdnicy;
g) zmieniająca uchwałę w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Świdnickiego,
h) zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Świdnicy,
i) zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu określającego wysokość dodatków i innych składników wynagrodzenia nauczycieli oraz szczegółowe warunki ich przyznawania, kryteria i tryb przyznawania nagród dla nauczycieli, a także wysokość, szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego.
10. Wnioski i oświadczenia.
11. Informacje dla radnych.
12. Zamknięcie obrad XXIII sesji Rady Powiatu w Świdnicy.

Cze
30
pt
Świat pod Kyczerą @ Rynek Świdnica
Cze 30@17:00 – 20:00

Łemkowski Zespół Pieśni i Tańca „Kyczera” i Świdnicki Ośrodek Kultury zapraszają na edycję dolnośląską XX Międzynarodowego Festiwalu Folklorystycznego „Świat pod Kyczerą”.

Ten barwny, wyjątkowy festiwal, odbywa się już po raz 20. Tym razem wystąpią zespoły z Polski, Chin, Siedmiogrodu, Czech, Kostaryki, Turcji, Gruzji, Polski. Wstęp wolny.

Organowy koncert Karola Mossakowskiego @ Kościół Pokoju w Świdnicy
Cze 30@18:30 – 19:30
Organowy koncert Karola Mossakowskiego @ Kościół Pokoju w Świdnicy | Świdnica | Województwo dolnośląskie | Polska

Fundacja Wspierania Kultury Muzycznej Chorda Auxit zaprasza na wyjątkowy koncert organowy do Kościoła Pokoju w Świdnicy.Zagra Karol Mossakowski, młody i bardzo już uznany organista, który na co dzień mieszka i pracuje w Paryżu.

Podczas koncertu artysta wykona muzykę Feliksa Nowowiejskiego, Felixa Mendelssohna-Bartholdy’ego oraz autorskie improwizacje na tematy zaczerpnięte z muzyki F. Nowowiejskiego. Koncert jest częścią  Festiwalu Nowowiejski – Świdnica – Organy, będący częścią obchodów Roku Feliksa Nowowiejskiego. Wstęp na koncert jest wolny!

Lip
1
sob
Z mamą i tatą odkrywam Świdnicę @ Fontanna Neptuna w Świdnicy
Lip 1@11:00 – 14:00

Program wycieczek rodzinnych „Z Mama i Tatą odkrywam Świdnicę 2017”, start zawsze sprzed Fontanny Neptuna, udział bezpłatny:
01.07.2017 oraz 05.08.2017, godz. 11:00 – Mury, baszty, kamienice, czyli jak budowano Świdnicę? – zajęcia w Muzeum Dawnego Kupiectwa połączone z warsztatami artystycznymi.
08.07.2017 oraz 12.08.2017, godz. 11:00 – Opowieści starych drzew – spacer przyrodniczy po Parku Centralnym.
15.07.2017 oraz 19.08.2017, godz. 11:00 – To jest cud architektury, wart jest złota całe góry! – zwiedzanie Kościoła Pokoju z przewodnikiem oraz warsztaty artystyczne.
22.07.2017 oraz 29.08.2017, godz. 19:30 – Strach ma wielkie oczy! – niezwykła wycieczka wieczorna.

Lip
7
pt
XX Festiwal Teatru Otwartego @ Rynek Świdnica
Lip 7@16:00 – 22:00

PIĄTEK – 7.07.2017
Godz. 16.00–19.00 „Ale Heca” Strefa Zabawy, Rynek – Dziedziniec pod Wieżą Ratuszową (plac c)
Godz. 17.00 „Moonsters” Mr Pejo’s Company, Rynek (plac a)
Godz. 18.00 „Hej-Ho, Hej-Ha Orkiestra gra!” Teatr Falkoshow, Rynek (plac b)
Godz. 19.00 „Niezapominajki” Teatrzyk Zielona Gęś Dom Senior-Wigor, Rynek – sala teatralna Świdnickiego Ośrodka Kultury
Godz. 20.00 „Przygody kropli wody” Walny-Teatr, Dziedziniec pod Wieżą Ratuszową (plac c)
Godz. 21.30 „Saga” Grupa Żywy Teatr, Teatr Akademia Wyobraźni, Teatr Te-O-Ka, Rynek (plac a)

IMPREZY TOWARZYSZĄCE
„Spacer w Chmurach” – Teatr Delikates – 7.07, godz. 17.30, 18.00, 18.30, 19.00
Skwer z dzikami, ul. Franciszkańska
Fundacja „Czerwone Noski Klaun w Szpitalu” z wizytą w ŚWIDNICKIM LATAWCU – 7.07
Familijne warsztaty plastyczno-teatralne dla dzieci – 8.07. godz.15.30–17.00, Galeria Fotografii – zapisy do 6 lipca: h.szymanska@sok.com.pl
Warsztaty fotografii teatralnej w czasie spektakli i po nich w Galerii Fotografii dla wszystkich chętnych (Świdnicka Fotografia Niezależna), zapisy do 6 lipca przyjmuje Robert Kukla tel. 506859759, r.kukla@sok.com.pl

Lip
8
sob
XX Festiwal Teatru Otwartego @ Rynek Świdnica
Lip 8@16:00 – 22:30

SOBOTA – 8.07.2017
Godz. 16.00–19.00 „Ale Heca” Strefa Zabawy, Rynek – Dziedziniec pod Wieżą Ratuszową (plac c)
Godz. 17.00 „Eunika w krainie cyrku” Krakowski Teatr Uliczny Scena Kalejdoskop, Rynek (plac a)
Godz. 18.00 „Noe” Walny-Teatr, Rynek (plac b)
Godz. 19.00 „Złota rybka” Teatr Bajka, Rynek – Dziedziniec pod Wieżą Ratuszową (plac c)
Godz. 20.00 „Jestem Helena” Agata Meyer-Lüters i Aga Bednarz, Rynek – sala teatralna Świdnickiego Ośrodka Kultury
Godz. 21.30 „Płonące Laski” Teatr AKT, Rynek (plac a)

IMPREZY TOWARZYSZĄCE
Familijne warsztaty plastyczno-teatralne dla dzieci – 8.07. godz.15.30–17.00, Galeria Fotografii – zapisy do 6 lipca: h.szymanska@sok.com.pl

Lip
9
nie
XX Festiwal Teatru Otwartego @ Rynek Świdnica
Lip 9@16:00 – 22:00

NIEDZIELA – 9.07.2017
Godz. 16.00–19.00 „Ale Heca” Strefa Zabawy, Rynek – Dziedziniec pod Wieżą Ratuszową (plac c)
Godz. 16.30 Wernisaż wystawy Wojtka Szabelskiego „Bez kurtyny” – Wieża Ratuszowa
Godz. 17.00 „Za siedmioma wiekami” Teatr Rozrywki Trójkąt, Rynek (plac a)
Godz. 18.00 „Maruczella” Teatr Nikoli, Rynek (plac b)
Godz. 19.00 „Kolędnicy” scena c, Rynek – Dziedziniec pod Wieżą Ratuszową (plac c)
Godz. 20.00 „Kontrabasista” monodram w wykonaniu Krzysztofa Rogacewicza, Rynek – sala teatralna Świdnickiego Ośrodka Kultury
Godz. 21.30 „Karnaval” Teatr „Giraffe Royal”, Rynek (plac a)
Godz. 22.15 „Los Fuegos” Teatr Ognia, Rynek (plac a)