Strona główna Wydarzenia Świdnica Stypendia dla najlepszych uczniów

Stypendia dla najlepszych uczniów

1

W lutym w świdnickich publicznych szkołach podstawowych wypłaconych zostanie 459 stypendiów motywacyjnych za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe, za I semestr roku szkolnego 2017/2018. Miasto Świdnica ze środków własnych przeznaczyło na ten cel ponad 50 tys. zł.

Stypendia przyznawane były przez dyrektorów szkół, którzy we własnym zakresie różnicowali wysokość indywidualnych stypendiów (w przedziale od 65 zł do 260 zł) w zależności od uzyskanej średniej ocen (co najmniej 4,75) oraz rangi osiągnięcia sportowego uzyskanego przez uczniów. Dzieci, które mają wysoką średnią ocen i wysokie wyniki sportowe mogą uzyskać stypendia w ramach obu kategorii.

/komunikat Urzędu Miejskiego w Świdnicy/

  • Jerry Urkla

    Na propagandę 250 000 zł na stypendia dla wzorowych uczni 50 000 zł. i co wyborcy na to????